คะแนนเก็บนักเรียน

ก่อนเข้าชม

นักเรียนสามารถเลือกดูคะแนนเก็บของนักเรียนได้โดยเลือกระดับชั้นที่นักเรียน ศึกษาอยู่ แต่จะสามารถดูได้โดยใช้รหัสผ่านที่กำหนดให้นักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี

%d bloggers like this: