อินเทอร์เน็ต ม.5/3

ใบงาน เรื่อง อินเทอร์เน็ต

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ด้วยความคิดเห็นของนักเรียนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม

comment_m

 1. 1. นักเรียนคิดว่าอินเทอร์เน็ตในความคิดของนักเรียนคืออะไร และในอนาคตข้างหน้าจะมีลักษณะอย่างไร

  • นาย สราวุธ ทองพระจันทร์

   กระผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตคือ เเเหล่งข้อมูลที่ดีเเละไม่ดีมีอันตรายมากมายหากไม่ระวังจะเป็นอันตราย
   ส่วนอนาคตคิดว่าอินเทอร์เน็ตคงจะมีการเข้าไปอาศัยอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต

  • น.ส.กมลวรรณ พะกะจาง

   อินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเรากับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ซึ่งทำให้ตัวเราได้รู้ถึงข้อมูล ข่าวสาร จากสิ่งต่างๆทั่วโลกได้แค่เพียงเสี้ยววินาที อินเตอร์เน็ตยังทำให้เราได้ความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายก็เปรียบเสมือนกับ หนังสือที่ทันสมัยเล่มหนึ่ง แค่เพียงคลิก เราก็ได้รู้รอบโลก ในอนาคตข้างหน้าอินเตอร์เน็ตอาจจะพัฒนาไปจนถึงระดับสูงสุด อาจมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นและการที่อินเทอร์เน็ตพัฒนาก็อาจจะทำให้เทคโนโลยีต่างๆพัฒนาตามไปด้วย

  • นาย ทัชพงษ์ วงค์หล้า เลขที่ 11

   คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก
   แล้วก็จะเจริญไปมากกว่านี้และชับไวกว่านี้

  • น.ส.ชรินทร์ทร ปงผาบ

   มีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ให้บริการทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อ และสถานที่ต่างๆ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับเครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน จนถึงสามารถควบคุม
   บ้านทั้งหลังได้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต

  • น.ส สกุลรัตน์ ไทยใหม่

   อินเตอร์เน็ต คือ ข้อมูลข่าวสารต่างที่มีทั้งข้อมูลที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และในอนาคตอินเตอร์เน็ตจะสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และมีวิทยาการที่ลำ้สมัย มีเทคโนโลยีที่ไฮเทค อาจจะเป็นทุกอย่างในโลกอนาคตก็ได้

  • น.ส.พรนิภา เสาร์เทพ

   อินเตอร์เน็ตก็คือเส้นทางการสื่อสารที่ทันสมัยโดยอินเตอร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางการเรียนการสอน การทำงานและในอนาคตข้างหน้าอินเทอร์เน็ตจะมีความก้าวหน้ามากกว่าเดิมโดยมีคนคิดค้นที่จะทำให้มันดีกว่าเดิมจากปัจจุบัน

  • วลัยพร ยศข่าย

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสายตรงเชื่อมต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลกและจะเจริญปัยข้างหน้า จะพูดได้จะพาเข้าสู่อาเชียนอินเตอร์เน็ต

  • น.ส. ศิริพร บัวงง

   เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน สถานศึษาและส่วนบุคคล เป็นเครือข่ายที่ไม่มีความจำกัดทางความคิดและความ,สามารถ ในอนาคตอินเตอร์เน็ต จะเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น

  • น.ส. สุภารัตน์ ศรีจันทร์ เลขที่31 ชั้น 5/3

   อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมไปทั่วโลก และยังสามารถส่งข้อมูล สารสนเทศ สินค้า และบริการต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆจากที่ต่างๆได้ด้วยความเร็วและคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป และในอนาคตข้างหน้าในประเทศไทยอาจจะพัฒนาเครือข่าย3Gให้พัฒนาเป็น4Gหรือมากกว่านั้นก็ได้ และคนไทยอาจจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงต่อๆไป

  • นาย สุรชัย ถาน้อย เลขที่ 32 ม.5/3

   ผมคิว่าคอมพิวเตอร์ที่ตัวใหญ่ที่อยู่บนโต๊ะ จะถูกแทนที่ด้วย คอมพิวเตอร์จอบาง Flat Screen ภายในประกอบด้วย CPU Intel Pentium 10 ความเร็ว 4 GHz Ram 10 Gb และ Hard disk ขนาด 10 Terabyte คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้คุณสามารถพกพาไปได้อย่างสะดวก เพราะขนาดที่เล็กลง

  • นางสาวจิรนันท์ แก้วใส

   อินเทอร์เน็ตในความคิดของฉันคือ คือ การติดต่อสื่อสารกัน, การค้นหาข้อมูล, การทำธุรกิจ, การหางาน ฯลฯ
   ลักษณะของอินเทอร์เน็ตในอน่าคต้างหน้า
   1.ความเร็วของอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นและราคาในการใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตก็คงจะลดลงประหยัดกว่าสมัยปัจจุบัน
   2.ความสามารถในการเชื่อมต่อ >> สามารถประชุมทางไกลได้ และลดค่าใช้จ่ายลง
   3.ราคา >> อาจจะถูกกว่าปัจจุบัน

  • น.ส สินีนาฎ วังคะวิง เลขที่ 30 ชั้นม. 5/3

   เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของเราได้ทำให้เราสามารถสื่บค้นขัอมูลได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว ส่วนในอนาคตข้างหน้าคิดว่า อินเทอร์เน็ตคงจะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากกับทุกคนในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ

  • น.ส. สินีนาฎ ไชยวงค์

   อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทำให้ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในความคิดของเปรียบเสมือนหลุมดำ เหตุผล คือ เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีอันหลากหลาย มากมาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าเครือข่ายทั้งหมดประกอบด้วยอะไร อย่างไร แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนกล่าวถึง หรือ ออกแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มักจะใช้รูปก้อนเมฆมาแทนสัญลักษณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
   ในอนาตคอินเทอร์เน็ตจะเครือข่ายที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ทุกที่และอินเทอร์เน็ตจะใช้ได้ในทุกที่

  • น.ส.ปพิชญา ป๋าเมืองมูล

   อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ บริการที่นำเสนอผ่านเคร์อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่ายที่สามรถค้นหาข้อมูลต่างๆได้ และอินเทอร์เน็ตยังให้บริการอีกหลายอย่างที่จำเป็นในการสื่อสาร

  • น.ส.อนุตรา ทิอ้าย

   อินเทอร์เน็ตในความคิดของดิฉันคือการเชื่อต่อสื่อสารที่ไว้คว้าหาความรู้ได้ง่ายขึ้นและสร้างความสะดวกสบายความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารในความคิดของดิฉันอินเทอร์เน็ตในอนาคตอาจกลายเป็นโลกใหม่ของบุคคลในศตวรรษใหม่นี้เสียแล้วถึงขนาดที่กล่าวกันว่าการที่สหรัฐอเมริกายังคงมีเศรษฐกิจที่ร่ำรวยอยู่จนถึงทุกวันนี้ ไม่ตกต่ำอย่างบ้านเราก็เพราะธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจโลกใหม่

  • น.ส.นลินนิภา ประราช

   อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีสายตรงเชื่อมต่อไปทั่วโลกและตัวเราสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆได้โดยสะดวกและ มีทั้งข้อมูลที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อเรา

  • น.ส.ปริศนา ทำอินเเก้ว

   อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันทำให้ข้อมูลและบริการต่างๆที่นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นได้ในอนาคตข้างหน้าอาจมีอินเทอร์เน็ตที่สะดวกเเละลำ้ำสมัยกว่านี้บางที่เเค่เราคลิกก็เเทบไม่ต้องรอเลยก็เป็นได้

  • น. ส จรรญาลักษณ์ สำเภาเงิน เลขที่ 4

   อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ให้บริการในหลายด้าน เช่น หาข้อมูล สนทนา ส่งเอกสาร รวมถึงบริการอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเครือข่ายนี้จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้แม้ระยะทางจะไกลแค่ไหนก็ตาม ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้และไม่คิดบริการในการส่ง ในอนาคตข้างหน้าอินเทอร์เน็ตจะมีความเร็วสูงขึ้นไปเรื่อยๆ และแพร่กระจายในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

  • น.ส สโรชา ทิพย์กุลกานต์

   อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่มากที่ทำให้เรารู้ถึงข้อมูลต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น ข่าวสารบ้านเมื่อง และ ยังมีความรู้ต่างๆมากมายทัวโลก เรายังสามารถหาข้อมูลเกียวกับสิ่งต่างๆที่เราอยากรู้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที่
   ในโลกข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วมากกว่าปัจจุบันโดยไม่ต้องรอเป็นนาที่ก็สามารถตอบสนองให้กับเราได้และอาจจะมีอินเตอร์เน็ตที่ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เลยโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อ wifi หรือ แอร์การ์ด

  • น.ส. รัตน์ชนีพร ถาน้อย

   คือแหล่งความรู้อย่างหนึ่งที่มีนอกหนังสือและเป็นแหล่งพบปะผู้คนแห่งหนึ่งได้หลายรูปแบบและเป็นแหล่งเทคโนโลยีที่มีการสื่อสารทั่วโลกที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตการใช้งานอินเทอร์เน็ตอาจมีการประยุคต์ให้ล้ำหน้าและทันสมัยมากกว่าเดิมและเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเลยก็อาจเป็นไปได้

  • น.ส.อรวรรณ ทำอินแก้ว

   อินเตอร์เน็ตคือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกและสามารถทำให้เราได้รู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากมาย ในอนาคตอินเตอร์เน็ตอาจจะใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ตองใช้สายเชื่อมต่อและมีความเร็วสูงมากๆและอัจฉริยะสามารถค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้ภายใน 1 วินาที

  • นาย พงศ์พิสุทธิ์ ปาเมืองมูล

   คือโลกที่กว้างมากมาย ที่มีแหล่งเรียนรู้ทุกเรื่องที่อยากรู้ ในอนาคตอาจจะเป็นที่พึ่งทุกอย่างของมนุษย์

  • น.ส.สุจินต์ แช่ใจ

   คือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันไปในทุกทีมีทั้งแบบมีสายและไร้สายสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างมีคุณภาพสะดวกและรวดเร็วขึ้น ในอนาคตข้างหน้าจะมีลักษณะที่มีแต่แบบไร้สายเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่าย

  • น.ส นฤมล เกล็ดเปรื่อง

   อินเทอร์เน็ตคือเส้นทางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆทั่วโลกที่เราสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์ทำให้เราได้รู้ถึงข้อมูลต่างๆได้รวดเร็วและมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราอยากรู้ อินเทอร์เน็ตมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในอนาคตถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตใช้และถ้าเราใช้ไปในทางที่ดีก็อาจจะช่วยพัฒนาโลกของเราได้และะจะทำให้โลกในอนาคตมีความเจริญมากขึ้นด้วย

  • นาย สมบัติ อุดก้อน

   อิเทอร์เน็ตเป็นเครื่อข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่่อมโยงต่อกันได้ทั่วทั้งโลกมีประโยชน์และโทษ สามารถหาข้อมูลข่าวสารได้มากมาย ทั้งความรู้ต่างๆเกียวกับการศึกษาทั่วไป อนาคตอินเทอร์เน็ตอาจจะมีความเร็วมากกว่าปัจจุบันหลายเม็กและอาจจะมีราคาสูกขึ้นหรือลดลง อาจจะมีรูปแบบที่แปลกใหม่มากกว่าเดิม เช่น สามารถเชื่อมต่อได้เองโดยไม่ต้องใช้สาย

  • น.ส.อรทัย จาไผ่

   คิดว่าอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ

  • น.ส.วาสนา โปติ๊บ

   เครือข่ายขนาดใหญ่ของหน่วยงานต่างๆที่สามารถเข้าถึงกับคอมพิวเตอร์ได้

  • น.ส.อรทัย เขื่อนใจ

   อินเตอร์เน็ตคือ สิ่งที่้ชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่ทำให้เราได้รับความรู้ต่างๆจากทั่วโลกโดยที่เราไม่ต้องออกไปตามหาข้อมูลด้วยตนเองเเค่เรานั่งค้นหาตรงหน้าคอมข้อมูลต่างๆก็โผล่มาให้เราได้เห็นเเล้ว
   ในอนาคตข้างหน้าอินเตอร์เน็ตอาจจะพัฒนาให้อยู่ในระดับสูงสุดเเละอินเอตร์เน็ตคงจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าปัจจุบัน

  • น.ส.กมลวรรณ เพ็ชรด่านเหนือ

   สื่อในสังคมที่รับข้อมูลข่าวสารและกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆและในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะสามารถเข้าถึงทุกคนได้

  • คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง
   อนาคตข้างหน้า คนไทยอาจจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงต่อๆไป และสามารถเชื่อมต่อหรือสนทนาทางไกลๆได้อย่างรวดเร็วและไม่เปลืองค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  • น.ส.ชนากานต์ ศิลเทพาเวทย์

   เป็นเครื่อข่ายที่รวบรวมหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันและกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ

  • นาย กฤษอนันต์ ขัดตา

   อินเตอร์เน็ตคือการเชื่อมต่อขนาดใหญ่ทีี่เชื่อมโยงกันทั่วโลกซึ่งข้อมูลอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ได้

 2. 2. นักเรียนคิดว่าข้อมูลในวิกิเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

  • นาย สราวุธ ทองพระจันทร์

   ได้เป็นส่วนน้อยคับส่วนมากจะเป็นเรื่องมั่วๆ ผมลอง คัดลอกมาส่งปรากฏว่าโดนอาจารย์ด่าหาว่าทำงานมั่วอีก

  • น.ส.กมลวรรณ พะกะจาง

   เชื่อถือได้ เพราะข้อมูลจากวิกิทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่เราอยากรู้ ไม่ว่าเราจะพิมพ์เรื่องอะไร ส่วนใหญ่จะขึ้นมาก็คือ เว็บวิกิ และข้อมูลเหล่านี้มีแหล่งอ้างอิงที่มาจากเว็บไซต์ต่างๆเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเว็บต่างๆมารวมอยู่ที่นี่

  • นาย ทัชพงษ์ วงค์หล้า เลขที่ 11

   ได้ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลขึ้นอยู่กับบริบท เพราะแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งต้องมีการชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวัง

  • วลัยพร ยศข่าย

   ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลขึ้นอยู่กับบริบท แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งต้องมีการชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวัง เพื่อตัดสินว่าแหล่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือสำหรับถ้อยแถลงที่ให้มา และเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในบริบทนั้นหรือไม่ โดยทั่วไป ยิ่งมีผู้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมาย และวิเคราะห์งานเขียนมากยิ่งขึ้นเท่าใด สิ่งพิมพ์เผยแพร่นั้นก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากเท่านั้น

  • น.ส.ชรินทร์ทร ปงผาบ

   ได้ เพราะที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง เช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

  • น.ส. ศิริพร บัวงง

   เชื่อถื่อได้ เพราะ วิกิเป็นรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลที่บุคคลต่างๆซึ่งเป็นผู้ชำนาญเฉพาะเรื่อง สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้้อมูลใหม่ หรื่อเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้ถูกต้องและสมบรูณ์ยิ่งขึ้น

  • น.ส.อนุตรา ทิอ้าย

   เชื่อถือได้ค่ะเพราะในวิกิมี่ข้อมูลเรื่องราวที่ค้นหาได้ง่ายและมีข้อมูลที่เราอยากรู้มากมายในเว็บนี้มีที่มาที่ไปมัแหล่งที่มาและข้อมูลที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ค่ะ

  • น. ส สินีนาฎ วังคะวิง เลขที่ 30

   เชื่อถือได้ เป็นส่วนน้อย เพราะข้อมูลบางอย่างก็เชื่อได้บางอย่างก็เชื่อไม่ค่อยได้ เราก็ควรจะอ่านดูก่อนที่เราจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการศึกษาต่อไป

  • น.ส.ปริศนา ทำอินเเก้ว

   ค่อนข้างเชื่อถือได้ เพราะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาเผยเเพร่ข้อมูลเเต่ในการนำมาใช้เราควรสืบค้นจากหลายๆที่เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

  • นาย สุรชัย ถาน้อย เลขที่ 32 ม.5/3

   ด้วยความที่มีคนเข้าไปปรับแต่งได้บ่อยๆ สำหรับเราแล้ว
   ทำให้มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งคัป

  • น.ส.พรนิภา เสาร์เทพ

   เชื่อถือได้เพราะข้อมูลที่นำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลที่มีผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่องรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ก่อให้เกิดประโยชน์

  • น.ส สุภารัตน์ ศรีจันทร์ เลขที่ 31 ชัhนม.5/3

   ในความคิดของดิฉันข้อมูลในวิกิเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ค่อยได้ แต่บางข้อมูลก็มีส่วนที่เชื่อถือได้เช่นกัน เพราะข้อมูลในวิกิเป็นข้อมูลที่ผู้มีความรู้ หรือผู้ที่มีความรู้โดยตรงนำข้อมูลมาเผยแพร่ แต่ท้ายที่สุดแล้วข้อมูลในวิกิก็ยังมีประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อไป

  • น. ส จรรญาลักษณ์ สำเภาเงิน เลขที่ 4

   เชื่่อได้เป็นบางส่วนพราะข้อมูลในวิกิพีเดี่ยบางส่วนอาจจะเป็นข้อมูลขยะและถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเรื่อยๆจากผู้ที่มีความชำนานเฉพาะเรื่องเพราะฉนั้นข้อมูลที่อยู่ ณ ปัจจุบันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะต่อไปอาจจะมีผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่องมาเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ไห้ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  • น.ส สโรชา ทิพย์กุลกานต์

   ชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะข้อมูลบ่างอย่างในวิกิก่อผิดๆถูกๆ แต่วิกิก็สามารถบอกถึงความรู้ต่างๆที่เราค้นหาได้

  • น.ส. รัตน์ชนีพร ถาน้อย

   เชืื่่อถือได้เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้การรับรองแล้วว่าเป็นความจริงและเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถนำมาศึกษาได้นอกตำราเรียน

   • น.ส.ปพิชญา ป๋าเมืองมูล

    เชื่อถือได้ เพราะเป็นข้อมูลที่ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านแต่ล่ะด้านเป็นผู้ที่ให้ข้อมูล

  • น.ส.อรวรรณ ทำอินแก้ว

   เชื่อถือได้ เพราะ ผู้ชำนาญเฉพาะเรื่องสามารถแก้ไขข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลาทำให้เชื่อถือได้และข้อมูลที่เผยแพ่รก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลทั่วไป

  • นาย พงศ์พิสุทธิ์ ปาเมืองมูล

   เชื่่อได้บางส่วน เพราะผมลองหาดูข้อมูลบางเรื่่องก็ไม่ตรงกัน แต่บางเรื่องก็ตรงกัน แต่ผมก็เชื่อนะ

  • น.ส.สุจินต์ แช่ใจ

   เชื่อถึงได้ เพราะข้อมูลในวิกิผู้ที่ทำขึ้นมานั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถความชำนาญ ก่อนจะเผยแพร่จะต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์ หาข้อเท็จจริงต่างๆ และนอกจากนั้นยังมีการอ้างอิงจากเว็บไซต์ต่างๆด้วย

  • น.ส สกุลรัตน์ ไทยใหม่

   ได้ เพราะข้อมูลต่างๆมีระบบเครือข่ายที่ใช้กันในทั่วโลก มีการคัดกรองมาอย่างดี และเป็นแหล่ง ข้อมูลที่ดีที่สุดในบริบทนั้นหรือไม่ โดยทั่วไป ยิ่งมีผู้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมาย และวิเคราะห์งานเขียนมากยิ่งขึ้นเท่าใด สิ่งพิมพ์เผยแพร่นั้นก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากเท่านั้น

  • น.ส.นลินนิภา ประราช

   อาจจะเชื่อถือได้บางเพราะข้อมูลบางอย่างของวิกิอาจจะเชื่อไม่ได้ บางข้อมูลอาจจะเชื่อถือได้สิ่งที่เชื่อถือได้ต้องขึ้นอยู่กับบริษัท

  • น.ส นฤมล เกล็ดเปรื่อง

   เชื่อถือได้ เพราะข้อมูลจากจากวิกิเป็นข้อมูลที่ส่วนใหญ่เป็นความจริง และเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญเฉพาะเรื่องที่มาเผยแพร่ข้อมูล และเราสามารถค้นหาข้อมูลที่เราไม่รู้จากเว็บวิกิได้

  • นาย สมบัติ อุดก้อน

   เชื่อถือได้เป็นบ้างเป็นบางครั้งแต่บางครั้งก็เชื่อถือไม่ได้แต่ข้อมูลจากวิกิก็สามารถบอกเกียวกับเรื่องต่างๆที่เราหาได้

  • น.ส.อรทัย จาไผ่

   เชื่อถือได้เพราะข้อมูลในวิกิถือว่าเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและสมบูรณ์ที่เราน่าเชื่อถือ

  • นางสาวจิรนันท์ แก้วใส

   ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้(แต่ก็ไม่ทั้งหมด)>>เพราะว่า บุคคลต่างๆสามารถมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล(ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอกเวลา) เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงหรือถูกต้องมากที่สุด

  • น.ส.วาสนา โปติ๊บ

   ไม่น่าเชื่อถือเพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ผิดเพี้ยน และข้อมูลอาจจะเป็นไฟด์ขยะ

  • น.ส.อรทัย เขื่อนใจ

   เชื่อถือได้เเต่ไม่ทุกเรื่อง เพราะ ในบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องไม่จริงเพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีหลักฐานปรากฏให้เราได้เห็นเเต่บางส่ิงก็อาจจะเป็นเรื่องจริงที่เชื่อถือได้เพราะระบุประวัติมีให้เห็นดั่งที่ได้อ้างแหล่งข้อมูลและที่มาต่างๆให้เราได้เห็น

  • น.ส.กมลวรรณ เพ็ชรด่านเหนือ

   ไม่น่าเชื่อถือเพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ผิดเพี้ยน และข้อมูลอาจจะเป็นไฟด์ขยะ

  • นาย ทวีศักดิ์ ศุกระรุจิ

   ค่อนข่างที่จะเชื่อได้(แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด) เพราะ วิกิเป็นเหมือนสารานุกรมที่ให้ความหมาย ความรู้ แต่บางอย่างก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงหรือถูกต้องมากที่สุด

  • น.ส.ชนากานต์ ศิลเทพาเวทย์

   เชื่อถือไม่ได้เพราะบางข้อมูลที่เราค้นหาอาจไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลเท็จ

  • นาย กฤษอนันต์ ขัดตา

   อาจจะเชื่อถือได้เพราะวิกิเป็นข้อมูลของบริษัทแต่บางแห่งบางจะเชื่อถือไม่ได้ถ้าอ้างแห่งที่มาอาจจะเชื่อถือได้

  • น.ส สินีนาฎ ไชยวงค์

   เชื่อถือได้ เพราะผู้ที่มาให้ข้อมูลในวิกิ ต้องมีความรู้มากและยังเป็นแหล่งความรู้มากมายที่มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในนั้น

 3. 3. นักเรียนชอบบริการอะไรบ้างบนอินเทอร์เน็ต และจะใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม

  • นาย ทัชพงษ์ วงค์หล้า เลขที่ 11

   facebook เพราะ กระทำและมีที่ชื่นชอบหลายอย่างเช่นสามารถเล่นเกมคุนกับเพื่อนแชว์ความรุสึกให้เพื่อนช่วยอธิบายได้โดยไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอะไรเหมือนตอนยุตรงหน้า

  • น.ส.อนุตรา ทิอ้าย

   http://www.google.com ค่ะเพราบริการนี้มีไว้สำหรับค้นค้นในสิ่งที่เราต้องการสร้างความสะดวกสบายในการค้นหาความรู้และทำให้ง่ายต่อการค้นหาอีกด้วยอีกอย่างหนึ่งเว็บนี้เป็นเว็บที่เข้าได้ง่ายและค้นหาข้อมูลได้ง่ายมีทุกอย่างที่ต้องการอีกด้วยค่ะ

  • น.ส.ปริศนา ทำอินเเก้ว

   เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เพราะเป็นชุมชนออนไลน์ทำให้ทุกๆๆคนมีความสัมพันธ์กันมาดยิ่งขึ้นและมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆๆได้ทันเหตุการร์อีกด้วยได้ทั้งความบันเทิงและได้สาระควบคู่กันไปด้วยการใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมมีทั้งข้อดีข้อเสียเราควรมีสติทุกครั้งที่ใช้บริการเพราะข้อมูลต่างๆๆจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ

  • น.ส.กมลวรรณ พะกะจาง

   บริการบนอินเทอร์เน็ตที่ชอบคือ
   1.เวิลด์ไวด์เว็บหรือเว็บไซต์ต่างๆ จะใช้เกี่ยวกับการสืบค้นหาข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ
   2.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ ใช้เกี่ยวกับการส่งข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
   3.ห้องคุย จะใช้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่อยู่ไกลๆที่สามารถสนทนากันได้ง่ายๆ

  • น.ส.พรนิภา เสาร์เทพ

   เว็บgoogleค่ะเพราะเว็บนี้เปรียบเสมือนห้องสมุดที่สามารถใช้หาข้อมูลและความรู้ต่างๆได้และใช้ให้มีประโยชน์อย่างมากที่สุดและใช้อย่างเหมาะสม

  • นาย สุรชัย ถาน้อย เลขที่ 32 ม.5/3

   http://www.google.com เพราะสามารถให้เราใด้หาสิิ่่งใหม่ๆที่เราไม่รู้เเละสามารถค้นหางานที่ครูสั่งให้ทำ เเละยังสามารถค้นหาวิธีการศึกษาต่อเพราะสำคัญมากสำหรับคนที่ใกล้จะจบ

  • น.ส สินีนาฎ วังคะวิง เลขที่ 30

   ชอบwww.google.comเพราะทำให้เราสามารถสื่บค้นข้อมูลที่เราไม่คอยรู้มาก่อนได้ และยังสะดวกรวดเร็ว และยังเป็นเว็บที่เข้าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือ Facebook เพราะทำให้เราสามารถคุยกับเพื่อนได้ ยามที่เรามีปัญหาก็ปรึกษาเพื่อนในกลุ่มได้

  • น.ส สุภารัตน์ ศรีจันทร์ เลขที่ 31 ชั้นม.5/3

   บริการบนอินเทอร์เน็ตมีหลายบริการให้เราเลือกใช้ และมีทั้งข้อดีข้อเสียมากมาย แต่บริการบนอินเทอร์เน็ตที่ดิฉันชอบก็คือ
   1.google เพระเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ที่ต้องการสืบค้นไว้รอบโลก แค่เราคลิกมันก็สามารถหาข้อมูลมาให้เราได้อย่างรวดเร็ว
   2.บริการแชท บริการแชทเป็นการบริการที่เรารู้จักดีก็คือ facebook ที่ทำให้รูจักเพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น

  • การบริการอินเตอร์เน็ตที่ชอบคือ การสืบค้นข้อมูล (เวิลด์ไวด์เว็บ) การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข่าวสารที่มีอยู่มากมาย ใช้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลกได้ การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น (ยูสเน็ต) เป็นการบริการแลกเปลี่ยนข่าวสารและแสดงความคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลก แสดงความคิดเห็นของตน โดยกลุ่มข่าวหรือนิวกรุ๊ป(แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

  • น.ส.ชรินทร์ทร ปงผาบ

   การบริการอินเตอร็เน็ตชอบก็คือการซื้อขายสินค้าและบริการ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เป็นการซื้อ – สินค้าและบริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต การให้ความบันเทิง บนอินเทอร์เน็ตมีบริการด้านความบันเทิงหลายรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ เกม เพลง รายการวิทยุ เป็นต้น เราสามารถเลือกใช้บริการเพื่อความบันเทิงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • น.ส สโรชา ทิพย์กุลกานต์

   บริการจาก http://www.google.com สามารถหาความรู้ได้ทุกเรื่องบนโลกได้และ
   ชอบบริการ http://www.youtube.com สามารถมีวีดีโอดีๆให้ดูเช่นสื่อการเรียนรู้ด้านต่างๆ

  • น. ส จรรญาลักษณ์ สำเภาเงิน เลขที่ 4

   googleเพราะgoogleเป็นบริการที่หาข้อมูลต่างๆได้อย่างหลากหลาย เช่นสนทนากับเพื่อน หาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน จะได้นำมาศึกษาเล่าเรียนอย่างถูกวิธี และข้อมลต่างๆ สามารถค้นหาได้ง่าย และมีบริการหลายๆอย่างให้เราได้รู้ เราไม่ควรเข้าไปดูสื่อรามกต่างๆที่ทำให้กระทบต่อสื่อการเรียนการสอน

  • น.ส. รัตน์ชนีพร ถาน้อย

   ชอบการบริการทุกบริการบนอินเตอร์เน็ตเพราะเป็นแหล่งความรู้อย่างหนึ่งและเป็นแหล่งพบปะผู้คนได้เป็นอย่างดีเป็นแหล่งพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ดีอีกด้วยการใช้งานให้เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ามีความต้องการใช้บริการด้านใดและต้องการหาความรู้หรือแชทพูดคุย

   • น.ส.ปพิชญา ป๋าเมืองมูล

    การให้บริการในด้านการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูลต่างๆ สามารถทำให้เราได้ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา อย่างถูกต้อง

  • น.ส.อรวรรณ ทำอินแก้ว

   ห้องคุยค่ะ เพราะ เป็นการสนทนาที่ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของหัวข้อที่สนใจ และยังสามารถอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดเวลาในการสื่อสารอีกด้วย

  • นาย พงศ์พิสุทธิ์ ปาเมืองมูล

   ผมชอบอีเมลคับ เอาไว้ส่งข้อมูลต่างให้เพื่อน หรือส่งไฟล์และจดหมายต่างๆ ง่ายและสะดวกดี

  • น.ส.สุจินต์ แช่ใจ

   บริการบนอินเทอร์เน็ตที่ชอบคือเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม และการที่จะใช้งานให้เหมาะสมคือไม่ให้ข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นภัยแก่ตนเอง ไม่แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเป็นสาธารณะ

  • น.ส สกุลรัตน์ ไทยใหม่

   http://www.google.com สามารถใช้หาข้อมูลต่างๆที่ต้องการรู้ มีความสะดวกสบายที่จะค้นหาสิ่งต่างๆ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

  • น.ส นฤมล เกล็ดเปรื่อง

   http://www.google.com เพราะเราสามารถหาข้อมูลต่างในเว็บนี้ในการศึกษาได้และเว็บนี้สามารถไห้ข้อมูลเราได้เป็นอย่างดีและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วย

  • นาย สมบัติ อุดก้อน

   http://www.google.com สามารถหาข้อมูลเนื้อหางานและบอกข่าวสารต่างๆได้ทั้งหมดทุกเรื่่องทั่วโลก

  • น.ส.อรทัย จาไผ่

   แชท การใช้งานควรใช้งานให้ถูกวิธี ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่น
   ห้องคุย การใช้งาน เล่นในทางที่ถูกต้อง ไม่เล่นในทางที่เสียหายหรือทำให้ผู้ ต้องเดือดร้อน

  • นางสาวจิรนันท์ แก้วใส

   การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น>>
   “การใช้งานให้เหมาะสม”
   1.ใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท
   2.คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมจากการที่เราไปแสดงความคิดเห็น
   3.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ

  • น.ส.วาสนา โปติ๊บ

   แชท ไม่เล่นมากเกินไป ไม่เล่นจนทำให้คนอื่นเดือดร้อน

  • น.ส.อรทัย เขื่อนใจ

   เว็ป Google.com เพราะในGoogleมีข้อมูลต่างๆมากมายทั่วโลกที่เราสามารถสืบค้นได้ เช่น ข้อมูลทางเนื้อหาการเรียน สารคดีสัตว์โลกต่างๆ เป็นต้น
   การใช้งานที่เหมาะสม คือ เราต้องค้นหาข้อมูลที่ให้ความรู้กับเราเเละไม่ควรนำเว็ปไซต์เหล่านี้ไปใช้ในหางที่ผิด เช่น นำไปเผยแพร่ ภาพลามกอานาจาร หรือเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่างๆ

  • น.ส.กมลวรรณ เพ็ชรด่านเหนือ

   แชท ไม่เล่นมากเกินไป ไม่เล่นจนทำให้คนอื่นเดือดร้อน

  • นาย ทวีศักดิ์ ศุกระรุจิ

   เวิลด์ไวด์เว็บหรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่ใช้ในการสืบค้นหาข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ
   การใช้งานให้เหมาะสม
   1.ใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท
   2.คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมจากการที่เราไปแสดงความคิดเห็น

  • น.ส.ชนากานต์ ศิลเทพาเวทย์

   googleเพราะว่าเอาไว้ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราอยากจะรู้

  • http://www.google.com เพราะเป็นเว็บที่ทำให้เรารู้ในสิ่งที่อยากรู้ได้มากมาย และสามารถใช้ค้นหาความรู้และไปทำรายงาน และโครงงานได้

   ควรหาข้อมูลที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์

   ไม่ให้ข้อมูที่เป็นเท็จ

  • นาย กฤษอนันต์ ขัดตา

   http://www.google.com เพราะสามารถหาข้อมูลที่เราสนใจทางเว็บไชต์นี้ได้และเป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกคนสามารถหางานได้

  • น.ส สินีนาฎ ไชยวงค์

   Google ใช้ให้เหมาะสม คือ หาข้อมูลในการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงาน หารูปภาพ ต่างๆ Google ยังสามารถช่วยให้เราได้ทุกอย่าง

 4. 4. นักเรียนมีวิธีการป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์กับคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้าง

  • น.ส.กมลวรรณ พะกะจาง

   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับไฟล์ ติดตั้ง ใช้งาน และปรับปรุงโปรแกรมป้องกันมัลแวร์สม่ำเสมอ ไม่ดาวน์โหลดสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อระบบคอมพิวเตอร์

  • น.ส.อนุตรา ทิอ้าย

   ใช้โปรแกรมที่มี่คุณสมบัติสูงในการป้องกันโปรแกรมต่างต่างและศึกษาวิธีการป้องกันโปรปแกรมอย่างถูกวิธีและไม่ควรที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือเป็นโปรแกรมอันตรายจะทำให้การป้องกันโปรแกรมไม่พึ่งประสงค์และทำให้คอมเสียในทันทีได้ค่ะ

  • น.ส.ปริศนา ทำอินเเก้ว

   – ติดตั้งโปรแกรม Anti virus
   – ควรติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสที่อัพเดรดตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำจัดไพล์ที่ อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์
   – ทำการสแกนไวรัสทุกครั้งที่ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ

  • นาย สุรชัย ถาน้อย เลขที่ 32 ม.5/3

   1. อัพเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่
   2. ปรับแต่งตัวแปรระบบรักษาความปลอดภัยของ Internet Explorer
   วิธีการตรวจสอบว่าตัวแปรระบบรักษาความปลอดภัยของ Internet Explorer ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
   3.ใช้ไฟร์วอลล์
   4.ท่องเว็บและดาวน์โหลดข้อมูลอย่างรอบคอบ

  • น.ส สุภารัตน์ ศรีจันทร์ เลขที่ 31 ชั้นม.5/3

   โปรแกรมไม่พึงประสงค์มักจะติดมากับการดาวน์โหลดเกมส์ หรือการดาวน์โหลดต่างๆที่มีมากบนโลกไซเบอร์ ซึ่งมักมีหลายวิธีที่เรายังไม่รู้แต่เราก็ควรป้องกันโดยการไตร่ตรองที่เราต้องการดาวน์โหลดเพื่อความมั่นใจว่าโปรมแกรมพวกนี้จะไม่มาทำลายโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของเราได้

  • น.ส สินีนาฎ วังคะวิง เลขที่ 30

   ก่อนที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์ เราก็ควรจะศึกษาวิธีการป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราเสียก่อน ว่าเว็บไหนโหลดได้ อันไหนโหลดไม่ได้และผลเสียของการโหลดจะเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เราก็ควรจะรู้ไว้ด้วยและเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะค่ะ

  • น.ส สโรชา ทิพย์กุลกานต์

   ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถฆ่าหรือทำลายโปรแกรมที่ไม่พึ่งประสงค์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
   หรือไม่ก็ศึกษาหาข้อมูลมาว่าโปรแกรมนี้ดีหรือไม่ที่จะนำมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์

  • น.ส.ชรินทร์ทร ปงผาบ

   ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัปเดตข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ เช่น
   – ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เหมาะสม
   – สร้างแผ่น Emergency Disk เพื่อใช้ในการกู้ระบบ
   – อัปเดตข้อมูลไวรัสของโปรแกรมทุกวัน หรือ ทุกครั้งที่โปรแกรมแจ้งเตือนให้อัปเดต
   – เปิดใช้งาน auto-protect ถ้าโปรแกรมสนับสนุน
   – ตรวจสอบหาไวรัสทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นหรือสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
   – ใช้โปรแกรมเพื่อทำการตรวจหาไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์

  • น. ส จรรญาลักษณ์ สำเภาเงิน เลขที่ 4

   คอมพิวเตอร์ของเราควรมีโปรแกรมสแกนไวรัสก่อนเสียบสายUSBทุกครั้งควรตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่ามีโปรแกรมไม่พึงประสงค์อยู่หรือไม่ถ้ามีควรสแกนไวรัสก่อนและการดาวโหลดไฟล์ต่างๆควรดูให้ชัดก่อนว่ามีโปรแกรมแปลกปลอมที่ผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการแอบแฝงตัวว่าเป็นโปรแกรมอื่น

  • น.ส.พรนิภา เสาร์เทพ

   ศึกษาข้อมูลโปรแกรมต่างๆ ที่เราไม่รู้และไม่ดาวน์โหลดเกมส์ และติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

  • น.ส. รัตน์ชนีพร ถาน้อย

   ไม่โหลดโปรแกรมที่ไม่มีการรับรองและไม่เอาสิ่งที่ไม่ได้ใช้งานมาใส่คอมพิวเตอร์ของตนเอง
   สแกนไวรัสทุกครั้งเมื่อนำข้อมูลมาใส่เครื่อง

   • น.ส.ปพิชญา ป๋าเมืองมูล

    ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์กับคอมพิวเตอร์ และไม่โหลดโปรมแกรมที่เราคิดว่ามันไม่จำเป็นมาไว้ในเครื่ิงคอมพิวเตอร์ และหมั้นตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ว่ามีไวรัสหรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์แฝงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเปล่า

  • น.ส.อรวรรณ ทำอินแก้ว

   -ใช้โปรแกรมสแกนโปรแกรมไม่พึงประสงค์
   -ทำความสะอาดเครื่อง(Cleaner)บ่อยๆ
   -ไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเพราะอาจจะมีโปรแกรมไม่พึงประสงค์อยู่ก็ได้

  • นาย พงศ์พิสุทธิ์ ปาเมืองมูล

   ศึกษาความรู้โปรแกรมต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ เช่น
   1.โปรมแกรมสแกนไวรัส
   2.อัพเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่
   และไม่ดาวโหลดสิ่งที่ไม่จำเป็น

  • น.ส สกุลรัตน์ ไทยใหม่

   ศึกษาข้อมูลและติดตั้งโปรแกรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อคอมพิวเตอร์ เช่น
   1. อัพเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่
   2. ปรับแต่งตัวแปรระบบรักษาความปลอดภัยของ Internet Explorer
   วิธีการตรวจสอบว่าตัวแปรระบบรักษาความปลอดภัยของ Internet Explorer ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
   3.ใช้ไฟร์วอลล์
   4.ท่องเว็บและดาวน์โหลดข้อมูลอย่างรอบคอบ

  • น.ส.นลินนิภา ประราช

   เราต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมนั้นก่อน ก่อนที่เราจะติดตั้งหรือใช้งานและโปรแกรมนั้นต้องปรับปรุงอยู่ตลอดและอัพเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ

  • น.ส นฤมล เกล็ดเปรื่อง

   เราควรศึกษาการป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่เข้ามาอยู่ในคอมของเราให้ดีและก่อนจะโหลดโปรแกรมต่างๆก็ควรคิดให้ดีเพราะอาจจะมีโปรแกรมที่เราไม่อยากได้มาก็ได้และควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับไฟล์ต่างๆให้ดี

  • นาย สมบัติ อุดก้อน

   ศึกษาดูก่อนว่าโปแกรมนี้ดีหรือไม่หรือไม่ก็ตรวจสอบดูก่อนที่จะนำมาใช้งานจะได้ไม่เป็นปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์

  • น.ส.สุจินต์ แช่ใจ

   มีวิธีการป้องกันคือหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแกรมนั้นว่าใช้งานในด้านใดและมีความจำเป็นสำหรับเราหรือไม่หากไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องเอามาลงหรือดาวน์โหลดมา

  • น.ส.อรทัย จาไผ่

   ไม่นำเอาข้อมูลที่เป็นโปรแกรมไม่พึงประสงค์หรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นมาใช้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

  • น.ส.วาสนา โปติ๊บ

   ไม่ยุ่งกับโปรแกรมนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ลบโปรแกรมนั้นทิ้ง

  • นางสาวจิรนันท์ แก้วใส

   ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส>>เวลาดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆจากอินเทอร์เน็ต(โดยที่เราไม่รู้ว่าโปรแกรมนั้นจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อคอมของเรา) หรือ การต่อสายUSB ก็ถือเป็นการปล่อยเชื้อไวรัสอย่างหนึ่ง(ถ้าไวรัสนี้ถูกสะสมไว้ในโทรศัพท์หรือแฟลชไดร์ฟมากๆอาจทำให้ข้อมูลภานในนั้นสูญหาย) เพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้สามารถป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ได้ส่วนหนึ่ง

  • น.ส.อรทัย เขื่อนใจ

   ไม่นำโปรเเกรมหรือสิ่งต่างๆที่เป็นไวรัสหรือสิ่งที่อันตรายต่างๆที่จะส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราต้องเสียหายมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเสียหายเเละจะเปิดใช้การไม่ได้อีกต่อไป

  • น.ส.กมลวรรณ เพ็ชรด่านเหนือ

   ไม่ยุ่งกับโปรแกรมนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ลบโปรแกรมนั้นทิ้ง

  • นาย ทวีศักดิ์ ศุกระรุจิ

   ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสเพื่อที่เวลาดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆจากอินเทอร์เน็ต

  • น.ส.ชนากานต์ ศิลเทพาเวทย์

   ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับโปรแกรมนั้นและควรจะลบโปรแกรมนั้นทิ้งเลย

  • โปรแมทีไม่พึงประสงค์ส่วนมากจะเป็นไวรัส เราควรติดตั้งโปรแกมสแกนไวรัส และศึกษาวิธีการป้องกันโปรแกมไม่พึงประสงค์และหาข้อแก่ไข

  • นาย กฤษอนันต์ ขัดตา

   เราต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทซอฟแวร์และหมั่นอัพเดทซอฟแวร์ที่เราใช้อยู่และก่อนที่จะดาวโหลดโปรแกรมอะไรควรพิจารณาให้ดีก่อน

  • น.ส สินีนาฎ ไชยวงค์

   หาความรู้และวิธีการใช้อย่างปลอดภัยก่อน ติดตั้งโปรแกรม

 5. 5. ในสังคมปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสมในลักษณะใดบ้าง และมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยรณรงค์ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์

  • น.ส สุภารัตน์ ศรีจันทร์ เลขที่ 31 ชั้นม.5/3

   ในสังคมปัจจุบันนี้บุคคลที่นำอินเทอร์เน็ตไปใชในทางที่เสืยมเสีย หรือเพื่อหาประโยชน์ของตนเอง
   อย่างมากในโลกไซเบอร์ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบหลายด้านในสังคม เช่น
   -ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาเหยื่อเพื่อหลอกลวงเอาเงิน
   -ใช้อินเทร์เน็ตในการเผยภาพอนาจาร เพื่อค้าประเวณี ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน
   -เกิดอาชญากรรมขึ้นในสังคม เช่นเด็กติดเกมส์แล้วนำไปใช้ หรือลอกเลียนแบบเพื่อความสนุก

  • น.ส สโรชา ทิพย์กุลกานต์

   ในปัจจุบันสังคมไทยมีข่าวการถูกหลอกลวงไปฆ่าข่มขืนบ้าง รีดไถเงินบ้าง ซึ้งสาเหตุมาจากอินเตอร์เน็ต บางรายก็ขายของผิดกฎหมายบนอินเตอร์เน็ต
   ฉนั้นเราควรมีวิจารณญานในการเล่นอินเตอร์เน็ตให้มากๆและช่วยกันสอดส่องดูแลคนรอบข้างให้มากๆในการเล่นอินเตอร์เน็ตแค่นี้เราและคนรอบข้างก็ปลอดภัยจากอันตลายเหล่านี้ได้แล้ว

  • น.ส.ชรินทร์ทร ปงผาบ

   ปัญหาที่พบในสังคมอินเทอร์เน็ต มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเช่นเดียวกับสังคมทั่วไปผู้ที่ไม่ระมัดระวังจึงอาจถูกล่อลวงไปในทางที่ผิด
   หรือก่อให้เกิดอันตรายได้ฉะนั้นเยาวชนไทยควรเรียนรู้ปัญหาและวิธีป้องกันตนเองจากภัยอันตรายเหล่านี้จากผู้
   ใช้อินเทอร์เน็ตควรยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
   1. ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
   2. หากพบข้อความหรือรูปภาพใดๆบนอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะหยาบคายหรือไม่เหมาะสมควรแจ้งใหผู้ปกครองทราบทันที่
   3. ไม่ควรไปพบบุคคลใดก็ตามที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
   4. ไม่ส่งรูปหรือสิ่งใดๆ ให้บุคคลที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
   5. ไม่ตอบคำถามหรือต่อความกับผู้ที่สื่อข้อความหยาบคาย
   6. ควรคารพต่อข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ให้กับผู้ปกครอง

  • น.ส สินีนาฎ วังคะวิง เลขที่ 30

   การใช้ไปหลอกผู้อื่นให้หลงเชื่อ การโฆษณาขายสินค้าเกินความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่จะทำ และวิธีการรณรงค์ให้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ก็คือใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่นใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรมใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้โดยไม่รบกวนผู้อื่น

  • น.ส.พรนิภา เสาร์เทพ

   ใ้ช้อินเทอร์เน็ตในการทำร้ายผู้อื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตและจะมีวิธีที่จะรณรงค์คือใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหาความรู้

  • น.ส. รัตน์ชนีพร ถาน้อย

   ด้านการหลอกหลวง การหาเงิน และการขายบริการ แจ้งเจ้าของเว็บ และ ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการบนอิเทอร์เน็ตด้านการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสม และในการหาข้อมูล

   • น.ส.ปพิชญา ป๋าเมืองมูล

    ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์กับคอมพิวเตอร์ และไม่โหลดโปรมแกรมที่เราคิดว่ามันไม่จำเป็นมาไว้ในเครื่ิงคอมพิวเตอร์ และหมั้นตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ว่ามีไวรัสหรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์แฝงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเปล่า

  • น.ส.อรวรรณ ทำอินแก้ว

   ในสังคมปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่เหมาะสมในลักษณะของการล่อล่วงผู้อื่น ให้ข้อมูลเท็จ และนัดพบเพื่อกระทำอันตรายจนทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงในปัจจุบันนี้
   วิธีการป้องกัน
   1.จัดกิจกรมมบนเว็บไซต์ เช่น ในตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ต่างๆในfacebookคนที่ตอบตรงประเด็นมากที่สุดก็จะได้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทน
   2.ใช้หาข้อมูลที่มีสาระ
   3.ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำงานของผูอื่นมาเป็นข้อตนเอง
   4.ไม่เปิดดูไฟล์ของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาติ เช่น เปิดดูfacebook ของเพื่อน

  • นาย พงศ์พิสุทธิ์ ปาเมืองมูล

   ในสังคมปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตไม่ถูกต้องเช่น การถูกล่อลวง ควรใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ถูกวิธี ใช้ในการศึกษา หรือประโยชน์อื่นๆ

  • น.ส สกุลรัตน์ ไทยใหม่

   คนในสังคมหรือผู้คนต่างๆ ใช้ในการโต้ตอบกันกับส่วนอื่น ๆ โดยทั่วไปบนเวิลด์ไวด์เว็บ ผู้คนมากมายมารวมตัวกันมีความสนใจที่มีร่วมกัน แต่ก็ยังมีหลายวิธีที่ผู้คนในสังคมใช้กันในทุกวันนี้ บางคนอาจจะใช้ในทางที่ไม่ถูกวิธีและทำให้เกิดโทษ เราควรจะใช้ให้ถูกวิธีเช่น การค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • น.ส.นลินนิภา ประราช

   ในปัจจุบันนี้คนไทยเราใช้อินเทอร์เน็ตในทางไม่เหมาะสมและใช้ในทางที่เสี่ยมเสียไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์เลยและคนไทยจึงเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกลวงกันมากขึ้นและอยากรณรงค์ให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
   -ก่อนที่เราจะเข้าเว็บไซต์นั้้นเราพิจารณาให้ดีเสียก่อนก่อนที่เราจะเข้าเว็บไซต์นั้น
   -ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้กันมากยิ่งขึ้น
   -ให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ชุมชนมากขึ้น

  • น.ส นฤมล เกล็ดเปรื่อง

   ในสังคมปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางไม่ดีมากมายเช่น
   -การล่อลวงอนาจาร
   -การหลอกเอาเงินของผู้อื่น
   -การดูสื่อลามกอนาจาร
   -มีเด็กติดเกมส์เป็นจำนวนมาก
   ในตัวอย่างดังกล่าวมานี้ทำให้มีประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากดังนั้นเราควรใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสมกับวัยของเราใช้ในการศึกษาและสิ่งที่มีประโยน์ในทางที่ดี

  • นาย สมบัติ อุดก้อน

   ในสังคมปัจจุบันนี้วัยรุ้นติดแชทกันมากจนทำให้เกิดการถูกหลอกไปขายบ้างไปทำมิดีมิร้ายบ้างทำให้ปัญหาสั้งคมเป็นอย่างมากดั้งนั้นเราไม่ควรที่จะคุยแชทหรือติดต่อกับคนแปลงหน้าจะได้ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้

  • น.ส.สุจินต์ แช่ใจ

   ในสังคมปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสมหลายด้าน เช่นเข้าเว็บอนาจารณ์ ใช้เป็นที่หลอกหลวงด้านต่างๆ วิธีที่จะช่วยให้ใช่อินเตอร์อย่างสร้างสรรค์คือ ติดตั้ง ใช้งานและปรับปปรุงโปรแกรมป้องกันมัลแงร์สม่ำเสมอ รู้จักแยกแยะสิ่งถูกสิ่งผิด มีความหนักแน่นในศีลธรรม

  • น.ส.อรทัย จาไผ่

   ในสังคมปัจจุบันเราเห็นได้ว่าผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตจะใช้งานไม่เหาะสมในทางการสื่อสาร การพูดคุยในสื่อทางที่ไม่ถูกต้อง
   เราควรที่จะสามัคีกัน เพราะความสามัคคีจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นและทำให้เราได้รู้จักเพื่อนๆมากขึ้น

  • น.ส.จรรยาลักษณ์ สำเภาเงิน

   เช่นเล่นfacebook ผู้เล่นอาจจะไม่ใช้รูปของตัวเองจริงและไม่ใช้ ชื่อ-นามสกุลที่แท้จริงเพราะฉะนั้นผู้สนทนาอาจจะถูกหลอกลวงไปข่มขืนหรือนัดเจอกันผู้เล่น facebook ควรเล่นอย่างถูกวิธี อย่าเชื่อในสิ่งหลอกลวงนั้นและใช้ภาษาที่มีมารยาท

  • น.ส.วาสนา โปติ๊บ

   ในปัจจุบันบนอินเทอร์เน็ตมีสื่อโฆษณาที่ไม่เหมาะสมทางพฤติกรรมและสื่อโฆษณานั้นอาจทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองได้
   ควรใช้อินเทอร์เน็ตในทางค้นหาข้อมูลต่างๆเช่นการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ เป็นต้น

  • นางสาวจิรนันท์ แก้วใส

   “ปัญหา”
   1. ส่งรูปตัวเองให้กับคนที่ไม่รู้จัก หรือ รู้จักกันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค
   2. บอกข้อมูลส่วนตัว
   3. นัดพบกับคนที่พึ่งรู้จักกันผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่ปรึกษาผู้ปกครอง
   “รณรงค์ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์”
   1.ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวของตัวเองและสมาชิกในครอบครัว
   2.หากพบข้อความหรือรูปภาพที่หยาบคายให้บอกผู้ปกครองทราบ
   3.ไม่ไปพบคนที่พึ่งรู้จักกันฝ่านทางอินเทอร์เน็ต[เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะประสงค์ดีหรือร้าย]
   4.ไม่ส่งรูปตัวเองให้กับบุคคลที่พึ่งรู้จักกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต

  • น.ส.อรทัย เขื่อนใจ

   ในสังคมปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม เช่น นำอิเทอร์เน็ตมาใช้ในด้านการหลอกลวง เช่น การขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ แลพการนัดพบในการขายของการล่อลวงไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น
   วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ
   1. เราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่เราจะปักใจเชื่ออะไร
   2.เราไม่ควรเชื่อคนง่ายเราต้องศึกษาประวัติเขาใฝห้ดีก่อน
   3.เราควรให้ข้อมูลที่จริงไม่ควรทำข้อมูลที่เท็จเเละไม่มีแหล่งข้อมูลมาเผยเเพร่ลงในอินเทอร์เน็ต

  • น.ส.กมลวรรณ เพ็ชรด่านเหนือ

   ในปัจจุบันบนอินเทอร์เน็ตมีสื่อโฆษณาที่ไม่เหมาะสมทางพฤติกรรมและสื่อโฆษณานั้นอาจทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองได้
   ควรใช้อินเทอร์เน็ตในทางค้นหาข้อมูลต่างๆเช่นการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ เป็นต้น

  • น.ส ปริศนา ทำอินแก้ว

   ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาเช่น โรคติดอินเทอร์เน็ต เกิดการหลอกลวงเพื่ออนาจาร ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาคือ รณรงค์ และจัดกิจกรรมอบรมที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากอินเทอร์เพื่อที่สร้างความสำนึกคิด เพื่อให้เด็กๆหรือ เยาวชนเกิดความกลัวและรักตัวเองมากขึ้น และใช้อินเตอร์เน็ตได้ถูกวิธี รู้จักแยกแยะสิ่งไหนถูกผิด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  • นาย ทวีศักดิ์ ศุกระรุจิ

   ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสมในลักษณะใดบ้าง
   1.ใช้เพื่อหลอกลวงเอาเงิน
   2.ใช้ในการเผยภาพอนาจาร เพื่อค้าประเวณี ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน
   3.เกิดอาชญากรรมขึ้นในสังคม เช่นเด็กติดเกมส์แล้วนำไปใช้ หรือลอกเลียนแบบเพื่อความสนุก
   จะช่วยรณรงค์ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์
   1.ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวของตัวเองและสมาชิกในครอบครัว
   2.หากพบข้อความหรือรูปภาพที่หยาบคายให้บอกผู้ปกครองทราบ
   3.ไม่ไปพบคนที่พึ่งรู้จักกันฝ่านทางอินเทอร์เน็ตเพราะเรายังไม่รู้จักเขาคนนั้นดีหรือไม่
   4.ไม่ส่งรูปตัวเองให้กับบุคคลที่พึ่งรู้จักกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต

  • น.ส.ชนากานต์ ศิลเทพาเวทย์

   สื่อบางอย่างอาจจะเป็นสื่อลามก อนาจาร และเป็นสื่อที่ไม่ดี ฉะนั้นเราควรจะใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์เช่นใช้ในการศึกษา

  • น.ส.อนุตรา ทิอ้าย

   ในสังคมปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตกันมากมายและใช้ในทางที่ผิดเช่นเข้าดูสื่อลามก ใช้ในการหลอกลวง เกิดผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก วิธีที่จะรณรงค์คือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตที่ดี และสอนวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมค่ะ

  • นาย กฤษอนันต์ ขัดตา

   ในปัจจุบันคนไทยใช้อิเทอร์เน็ตไม่เหมาะสมอย่างมากและใช้ไปทางเสี่ยมเสียและไม่ปลอดภัยและถูกหลอกลวงกันมากขึ้นเราควรรณรงค์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตคือ
   1.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น
   2.ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการหาความรู้มากขึ้น
   3.ให้ความรู้บนเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ต

  • ปัญหา
   ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเวลานานเกินไป
   ขโมยข้อมูลของผู้อื่น
   เจาะระบบรักษาความปลอดภัย
   เผยแพร่ภาพอนาจาร
   การป้องกัน
   ติดตั้ง ใช้งาน และปรับปรุงโปรแกมป้องกันมัลแวร์สม่ำเสมอ
   ไม่ควรหลงเชื่อคำพูด โดยขาดการไตร่ตรองถึงเหตุผลที่ดหมาะสม
   ไ่ควรบอกรายระเอียดส่วนตัวกับคนแปลกหน้า
   ไม่ควรนัดพบกับคู่สทนาที่ไม่รู้จัก

  • น.ส สินีนาฎ ไชยวงค์

   ในสังคมปจจุบันใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด คือ
   ใช้ในการล่อลวงทางเพศ
   หลอกเอาเงิน
   ซึ่งมาจากสาเหตุการใช้อินเทอร์เน็ตที่ผิด ใช้ในทางทำร้ายผู้อื่นทางอ้อม

 6. น.ส.กมลวรรณ พะกะจาง

  การล่อลวงทางอินเทอร์เน็ต การดูเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น การนำชื่อผู้อื่นไปแอบอ้าง วิธีที่จะช่วยรณรงค์ก็คือการ รณรงค์ในเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ได้รู้ว่าเว็บไซต์นี้มันไม่มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ หรือปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมไปเลย

  • น.ส.ปพิชญา ป๋าเมืองมูล

   การที่โลกอินเทอร์เน็ตเป็นบริการที่ใครๆ ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ดังนั้นการที่จะถูกล่อลวงหรือถูกกระทำต่างๆก็ง่ายขึ้นดังนั้นเราควรใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี เช่น
   1. ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ไม่ล่วงเกินสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น

   2. ใช้หาข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม

   3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้และสิ่งที่เราอยากรู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: