ผู้ทำคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

การได้รับรางวัลนี้

         รางวัลนี้ได้มาแบบแปลก ๆ แต่ก็ภูมิใจนิด ๆ ถึงมาก ๆ ก็ คือ รางวัลผู้ทำคุณงามความดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านขอวิทยา ได้มาอย่างไงน้อ………………. ก็ได้มาจากการฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศระดับภาคเหนือ กิจกรรมการสร้าง Webpage ด้วย Text Editor ระดับชั้น ม.1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพิจิตร และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี  ซึ่งทางโรงเรียนบอกว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรงเรียนนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมา และเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ  ##ครั้งแรกจริง ๆ ## นอกจากนี้ยังเป็นรางวัลที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านขอรู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านขอและบ่งบอกถึงศักยภาพการจัดการศึกษาของกลุ่ม ซึ่งยังไม่มีโรงเรียนไหนในกลุ่มฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติเลย++++++

        อย่างไรสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ทำให้ได้ไปร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนบ้านขอวิทยาสืบมา ข้าพเจ้าจะตั้งใจพัฒนาตนเอง ผู้เรียน ต่อไป!!!!!!

%d bloggers like this: