อินเทอร์เน็ต ม.5/5

images

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากหัวข้อต่อไปนี้

 1. 1. นักเรียนคิดว่าโปรแกรมไม่พึงประสงค์ใดที่อันตรายและสร้างปัญหาให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุด เพราะเหตุใด

  • นาย กฤติศักดิ์ บัวละวงค์

   มากเพราะ โปรแกรมที่ไม่พึ่งประสงเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อรบกวนคอมพิวเตอร์ของเรา และจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเสียหายทั้งระบบ เช่นโปรแกรมไม่พึ่งประสงค์ เช่น ไวรัส ที่ร้ายแรงที่สุดหากมันเข้ามาแล้วจะเข้ามาทำลายระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบได้

  • น.ส.วนิดา เขื่อนปัญญา เลขที่14

   ไวรัส เพราะ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ

  • นายธีระพงษ์ จันทร์ตา

   ไวรัส เพราะเป็นโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมช้าและทำลายข้อมูล

  • กรรณิการ์ นวลสม

   เป็นโปรแกรมที่รบกวนคอมพิวเตอร์และสร้างปัญหาต่างๆมาให้กับคอมเราไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรืออะไรก็ตาม

  • น.ส.พิมพ์ประภา ปงผาบ

   มาก เพราะ เป็นโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องการ และยังเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อรบกวนคอมพิวเตอร์

  • น.ส.พรรณนิภา คำปัน เลขที่ 23

   เพราะ เป็นโปรแกรมที่ทำลายข้อมูลในเครื่่องคอมพิวเตอร์ เช่น ม้าโทรจัน เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาใ้ห้ทำตัวเหมือนว่าเป็นโปรแกรมธรรมดาทั่วๆ ไป เพื่อหลอกล่อผู้ใช้ให้ทำการเรียกขึ้นมาทำงาน แต่เมื่อถูกเรียกขึ้นมาแล้ว ก็จะเริ่มทำลายตามที่โปรแกรมมาทันที

  • กฤษดา ใจผัคำ

   อันตราย บนอินเตอร์เน็ต คอยท่าคุณอยู่รอบด้าน โดยที่คุณไม่รู้ตัว ทั้งไวรัส … Firewall
   สามารถ ป้องกัน ผู้ใช้ที่ไม่พึ่งปรารถนา เข้าถึงข้อมูล บน PC ของคุณได้ ไม่ว่าจะจาก …
   โปรแกรม สามารถ สกัดกั้น โปรแกรมจำพวก Trojan ที่อาจฝังเข้ามา อยู่ภายในเครื่องของคุณ
   และควบคุม … เป็นคนเฝ้าประตู เพื่อตรวจสอบว่า packet ชุดใด ที่จะอนุญาต ให้เข้ามาสู่ระบบ
   ของคุณได้ …

  • น.ส.ศิริพร แก้วศรี

   ไวรัสเพราะไวรัสอาจจะทำลายหรือก่อกวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอาจจะทำให้เครื่องคอมเสียหาย

  • นาย พีรพล วงค์เรือง

   โปรแกรมที่ไม่พึ่งประสงเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อรบกวนคอมพิวเตอร์ของเรา และจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเสียหายทั้งระบบ เช่นโปรแกรมไม่พึ่งประสงค์ เช่น ไวรัส ที่ร้ายแรงที่สุดหากมันเข้ามาแล้วจะเข้ามาทำลายระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบได้

  • นาย พิทักษ์ ตุ้ยดี

   มาก เพราะ เป็นโปรแกรมที่ทำขึ้นมาเพื่อรบกวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและจะทำให้เราลำคารเป็นอย่างมากและทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเสียอีกด้วย

  • เอกลักษณ์ ยอดสาแล 18

   โปรแกรมไม่พึ่งประสงค์ เช่น ไวรัส ที่ร้ายแรงที่สุดหากมันเข้ามาแล้วจะเข้ามาทำลายระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบได้

  • นางสาวนัจนันท์ ยาธรรมมาตร

   ไวรัสเพราะไวรัสอาจทำลายระบบข้อมูลให้เสียหายและสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งาน

  • นาย นิติธร อาดย่อแฮ ม.5/5 เลขที่ 21

   ไวรัส เพราะ สร้างความรำคาณให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ

  • นาย ทรงสิทธิ์ เตจ๊ะแยง

   ไวรัส เป็นโปรแกรมที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์และถึงขั้นทำรายข้อมูลในคอมพิวเตอร์

  • นาย จิรกิตติ์ เหลื่องอ่อน เลขที่ 3

   เครื่องมือใช้เจาะระบบ Hacker (เป็นโปรแกรมที่อันตรายมาก น่ะครับ)
   เจาะ ระบบกันกับโปรแกรมนี้เลยครับ
   เครื่องมือใช้กับเครือข่ายคือการทดสอบหรือ ใช้เจาะระบบ, เครือข่ายที่สแกน, ความปลอดภัย, เครื่องมือการจัดการต่างๆคุณสมบัติมากมายครับ
   เป็นโปรแกรมที่อันตรายมาก ถ้าอยู่กับผู้ที่ใช้ในทางไม่ดี น่ะครับ

 2. 2. นักเรียนมีข้อควรระวังในการสนทนากับคนแปลกหน้าที่พบบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างไร

  • นาย กฤติศักดิ์ บัวละวงค์

   1 หากเข้าถ้าประวัติเราเราต้องดูให้ดีและไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวเราง่ายๆ เพราะเขาอาจจะนำข้อมูลส่วนตัวเราไปทำให้เราเสียหายได้
   2 ศึกษาข้อมูลที่เขามาสนทนาด้วย
   3 ไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆ

   • น.ส.วนิดา เขื่อนปัญญา เลขที่14

    ดูข้อมูลหรือประวัติส่วนตัวกับคนที่เราสนทนาด้วยก่อนถ้าหากเราไม่ดูข้อมูลส่วนตัวของเขาก่อนไม่งั้นอาจเป็นอันตรายต่อตัวเราเอง

   • น.ส.พรรณนิภา คำปัน เลขที่ 23

    1. ไม่เข้าไปทักทั้งๆที่รู้ว่าเป็นคนแปลกหน้า
    2. ไม่ควรไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขา

  • นายธีระพงษ์ จันทร์ตา

   1 ดูประวัติให้ดีไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวเราง่ายๆ
   2รู้ลึกเกี่ยวกับการแชทและวิธีการในการแชทอีกด้วย
   ควรจะเป็นคนที่เชื่ออะรัยยากต้องไตรตร่องก่อนและไม่ควรเชื่อเขาไดง่ายๆ

  • กรรณิการ์ นวลสม

   1. ไม่ควรไว้ใจมากเกินไป
   2. ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน
   3.เราไม่ควรบอกประวัติของเราว่าอยู่ที่ไหน
   4. ควรหลี่กเหลี่ยงไว้ก่อน

  • น.ส.พิมพ์ประภา ปงผาบ

   1.ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้คนอื่น
   2.ไม่บอกข้อมูลของคนในครอบครัวให้คนอื่น
   3.ควรหลีกเลี่ยงในการสนทนา
   4.ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต

  • กฤษดา ใจผัคำ

   โปรแกรมเมสเซ็นเจอร์ (หรือที่เรียกว่า IM) คือ วิธีการสื่อสารออนไลน์ที่คล้ายคลึงกับอีเมล์ …
   แล้วคือการคุยกันในห้องสนทนา หรือ แชตรูมในอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม … หรือมีโพ
   รไฟล์ไว้ในชุมชนออนไลน์) หรือให้ชื่อและอีเมล์แก่คนแปลกหน้า … หากคุณตัดสินใจที่จะนัด
   พบกับคนแปลกหน้าที่รู้จักผ่านการใช้โปรแกรมเมสเซ็น เจอร์

  • นาย พีรพล วงค์เรือง

   1 ดูประวัติให้ดีไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวเราง่ายๆ
   2. ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะคุยด้วย
   3 ไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆ
   4 ทางที่ดีไม่คุยด้วยดีกว่า

  • น.ส.ศิริพร แก้วศรี

   เราดูประวัติข้อมูลของเขาก่อนเพื่อจะปลอดภัยต่อเราและเราควรศึกษาข้อมูลที่เราสนทนาด้วยเวลาเข้าถามข้อมูลสำคัญเราไม่ควรบอกเขาถ้าเขาเป็นคนแปลกหน้า

  • นาย ทรงสิทธิ์ เตจ๊ะแยง

   1.ไวรัส เป็นโปรแกรมที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์และถึงขั้นทำรายข้อมูลในคอมพิวเตอร์
   2.ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนเข้าอินเตอร์เน็ต
   3.ไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆ

  • นาย พิทักษ์ ตุ้ยดี

   1.ต้องดูประวัติเขาให้้ดีและไม่ควรให้ประวัติของเราง่ายๆ
   2.ไม่ควรเชื่ออะไรง่าย
   3.ไม่ควรไว้ใจใครมากเกินไป

  • นาย นิติธร อาดย่อแฮ ม.5/5 เลขที่ 21

   ไม่เชื่อง่ายๆและควรพิจารณาให้ดีก่อนว่าคำพูดของเขาเชื่อได้หรือไม่

  • นาย ทรงสิทธิ์ เตจ๊ะแยง

   ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนเข้าอินเตอร์เน็ต

  • นางสาวนัจนันท์ ยาธรรมมาตร

   1.ไม่บอกข้อมูส่วนตัวของตนเองให้รุ้
   2.ไม่ออกไปพบเจอโดยที่ไม่เห็นหน้า
   3.ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองให้รู้

  • นาย จิรกิตติ์ เหลื่องอ่อน เลขที่ 3

   ไม่บอกเว็ํบ

 3. 3.นักเรียนมีวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เหมาะสม

  • นาย กฤติศักดิ์ บัวละวงค์

   1 เคราพ กฏและมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตที่กำหนดไว้
   2 ไม่ควรป้อนข้อมูลเท็จลงในเว็ป
   3 แสดงความคิดเห็นที่ดีในเว็ปต่างๆ
   4 รู้จักการหาข้อมูลที่ดีและเข้าเว็ปที่เหมาะสมกับวัยของเรา

  • นายธีระพงษ์ จันทร์ตา

   1 มีมารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต
   2 ไม่ควรป้อนข้อมูลที่ไม่ดีหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย
   3 ป้อนข้อมูลที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

  • น.ส.พิมพ์ประภา ปงผาบ

   1. ไม่พิมพ์ข้อความที่หยาบคาย
   2. มีมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
   3. การใช้งานให้เกิดประโยชน์

  • กรรณิการ์ นวลสม

   1. พูดจาให้เหมาะสม
   2. มีมารยาทในการใช่อินเทอร์เน็ตไม่ว่าเป็นเป็นการพูดกับคนอื่นหรืออะไรต่างๆ
   3.ทางที่ดีในวัยเราควรหางานมากกว่าที่จะเล่นอย่างอื่น
   4. ใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับเวลา

  • น.ส.พรรณนิภา คำปัน เลขที่ 23

   1. ควรเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะๆ รวมทั้งไม่ควรแอบดูหรือถอดรหัสผ่านของผู้อื่น
   2. ควรวางแผนการใช้งานล่วงหน้าก่อนการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
   3. เลือกถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานจริง
   4. ก่อนเข้าใช้บริการต่างๆ ควรศึกษากฏ ระเบียบ ข้อกำหนด รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละเครือข่ายที่ต้องการติอต่อ

  • นาย พีรพล วงค์เรือง

   1 เคราพ กฏและมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตที่กำหนดไว้
   2 ไม่ควรป้อนข้อมูลที่ไม่ดีหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย
   3 ไม่ควรเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจาร

  • กฤษดา ใจผัคำ

   1 ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
   2 ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น
   3 ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาด
   4 ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
   5 ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
   6 สอนให้เด็กบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครู ถ้าถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Internet Bullying)
   7 ไม่เผลอบันทึกยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ

   8 ไม่ควรบันทึกภาพวิดีโอ หรือเสียงที่ไมเหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ หรือบนมือถือ
   9 จัดการกับ Junk Mail จังค์ เมล์ หรือ อีเมล์ขยะ
   10 จัดการกับแอดแวร์ สปายแวร์
   11 จัดการกับไวรัสคอมพิวเตอร์
   12 ใช้ Adult Content Filter ในโปรแกรม P2P
   13 กรองเว็บไม่เหมาะสมด้วย Content Advisor ในอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอ

  • น.ส.ศิริพร แก้วศรี

   1.ควรหาข้อมูลที่มีประโยคต่อเราและเข้าไปศึกษา
   2.ไม่ควรป้อนข้อมูลที่ไม่ดีลงในอินเทอร์เน็ต
   3.ควรมีเวลาว่างในการเข้าเล่นอินเทอร์เน็ตให้พอเหมาะกับเวลาพอสมควร
   4.เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเข้าใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อปลอดภัยกับอินเทอร์เน็ต

  • นาย ทรงสิทธิ์ เตจ๊ะแยง

   ไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆ
   ไม่ควรเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจาร

  • นาย จิรกิตติ์ เหลื่องอ่อน เลขที่ 3

   1 มีมารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต
   2 ไม่ควรป้อนข้อมูลที่ไม่ดีหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย
   3 ป้อนข้อมูลที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

  • นางสาวนัจนันท์ ยาธรรมมาตร

   ไม่ใช้งานอินเทอร์เน็ตนานเกินไปและใช้ภาษาที่สุภาพ

 4. น.ส.พรรณนิภา คำปัน เลขที่ 23

  เพราะ เป็นโปรแกรมที่ทำลายข้อมูลในเครื่่องคอมพิวเตอร์ เช่น ม้าโทรจัน เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาใ้ห้ทำตัวเหมือนว่าเป็นโปรแกรมธรรมดาทั่วๆ ไป เพื่อหลอกล่อผู้ใช้ให้ทำการเรียกขึ้นมาทำงาน แต่เมื่อถูกเรียกขึ้นมาแล้ว ก็จะเริ่มทำลายตามที่โปรแกรมมาทันที

 5. น.ส.วนิดา เขื่อนปัญญา เลขที่14

  1.ไม่ควรเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจาร
  2.ไม่ควรขโมยข้อมูลส่วนบุคคลโดยการใช้ช่องทางการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ต
  3.ต้องรู้จักการเคารพ กฏกติกา ระเบียบ และมารยาทของสังคมด้วย

 6. นาย จิรกิตติ์ เหลื่องอ่อน เลขที่3

  เครื่องมือใช้เจาะระบบ Hacker (เป็นโปรแกรมที่อันตรายมาก น่ะครับ)
  เจาะ ระบบกันกับโปรแกรมนี้เลยครับ
  เครื่องมือใช้กับเครือข่ายคือการทดสอบหรือ ใช้เจาะระบบ, เครือข่ายที่สแกน, ความปลอดภัย, เครื่องมือการจัดการต่างๆคุณสมบัติมากมายครับ
  เป็นโปรแกรมที่อันตรายมาก ถ้าอยู่กับผู้ที่ใช้ในทางไม่ดี น่ะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: