ผลงานนักเรียน

logo11
           เป็นการรวบรวมผลงานนักเรียนที่มีการปฏิบัีติกิจกรรมในชั้นเรียน โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ บางครั้งอาจจะไม่สวยงาม ดูดี แต่เป็นความสามารถของนักเรียนที่จะต่อยอดเพื่อการพัฒนาในวันครั้งหน้าต่อไป

           ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาเยี่ยมชมผลงานนักเรียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทุกชิ้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและผู้เยี่ยมชมทุกท่านตลอดไป

ครูปิยะดนัย  วิเคียน (ครูต้อม)
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: