ผลงานภาคภูมิใจ

              ตลอดระยะเวลาที่เป็นข้าราชการครูมาประมาณ 3 ปี  มีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจและมีสิ่งที่น่าจดจำก็มากมาย ซึ่งความสำเร็จของการเป็นครูก็คือ การเป็นครูที่ดี การพัฒนาตนเองและการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ซึ่งผลจากการทำงานอย่างหนักก็มีสิ่งที่ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยมากขึ้นและมีแรงที่จะพัฒนาและดำเนินตามสิ่งที่ตั้งใจได้อีกมากมาย

        ผลงานที่ภาคภูมิใจต่าง ๆ อาจจะเป็นผลงานที่ไม่ยิ่งใหญ่แต่มันมีคุณค่าอย่างมากมายในเส้นทางสายอาชีพสายข้าราชการครู และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวเดินต่อไปอยู่เสมอและตลอดไป….

ครูดีเด่น

ผู้ทำคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน


%d bloggers like this: