ครูดีเด่น

    ผลงานแรกของการรับราชการครูถึงแม้จะเป็นผลงานภาคภูมิใจเล็กๆ แต่มันก็คือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่และผลงานต่อไปคงจะตามมาเอง…อิอิ สาธุ!..

      รางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านขอ

ผลงานอันดับที่ 2 ของการรับราชการ รางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี “ดีเด่น” ระดับอำเภอเสริมงาม  ประจำปี 2556

ครูดีเด่นอำเภอเสริมงาม

%d bloggers like this: