ระดับภาคเหนือ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 1-3-16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

img_3454

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิงปรางศิริ  ไชยเมืองชื่น
2. เด็กหญิงรัฐพันธ์ศิริ  เขื่อนเเก้ว

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดนนทบุรี

img_3460

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กชายวันชนก  ดีติ๊บ
2. เด็กหญิงณัฐชากรณ์  คนอยู่

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดนนทบุรี

img_3497

 

 กิจกรรมการแข่งขัน การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รายชื่อนักเรียน

1. นางสาวพิมพ์ลดา  ยาวเป็ง
2. นายธนากร  สุนันต๊ะ

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

0002

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

IMG_7293

IMG_7326

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิงวนาภรณ์  ยะอินทร์
2. เด็กหญิงเจนียา  เหล่มนำชัย

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

รายชื่อนักเรียน

1. นางสาวเมรียา  ลาดปาละ
2. นายธนากร  แสนใหม่

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

รายชื่อนักเรียน

1. นางสาวเกวลิน  ฟูกัน
2. นางสาวศุภานิช  อิ่นคำ

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

0002

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

IMG_3289

IMG_3306

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิงวนาภรณ์  ยะอินทร์
2. เด็กหญิงสุภัทฑริกา  ยะหัวฝาย

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

รายชื่อนักเรียน

1. นายนภัสดล  อินต๊ะวงค์
2. นายวรวุฒิ  จันต๊ะตื้อ

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดนนทบุรี

0002

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ระดับมัธยมศึกษา

ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DSC09188

DSC09189.1

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รายชื่อนักเรียน

       1. เด็กชายภูมิรินทร์  ตันทา 
       2. เด็กหญิงสตรีวิทย์  ทิพย์กุลกานต์

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

รายชื่อนักเรียน

       1. นายกฤษฎา  ก๋องแก่น
       2. นางสาวนุชรัตน์  แก้วมา

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

รายชื่อนักเรียน

       1. นายนภัสดล  อินต๊ะวงค์
       2. นางสาวนันชิตา  แก้วมา

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

0002

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่และสถานที่แข่งขันอื่น
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รายชื่อนักเรียน

       1. เด็กชายภูมิรินทร์  ตันทา
       2. เด็กหญิงสตรีวิทย์  ทิพย์กุลกานต์

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

รายชื่อนักเรียน

       1. นางสาวกมลวรรณ  พะกะจาง
       2. นางสาวนันชิตา  แก้วมา

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

DSC_4984

0002

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2554
วันที่ 13 – 15  ธันวาคม 2554
ณ จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E -Book) ระดับชั้น ม.1-3   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  ระดับชั้น ม.1-6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61

0002


กิจกรรมเยาวชนงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
วันที่
18 – 20 สิงหาคม 2554
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 

%d bloggers like this: