อินเทอร์เน็ต ม.5/4

images

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากหัวข้อต่อไปนี้

 1. 1. นักเรียนคิดว่าโปรแกรมไม่พึงประสงค์ใดที่อันตรายและสร้างปัญหาให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุด เพราะเหตุใด

  • ไวรัส ( virus )เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ โดยจะทำการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น แล้วแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ โดยผ่านสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก แฟลชไดรฟ์ หรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • สุปรางค์ เสาร์เทพ

   ไวรัส ( Virus )เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ โดยจะทำการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น แล้วแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ โดยผ่านสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก แฟลชไดรฟ์ หรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • น.ส. ปณินัดดา หล้าอุด

   ไวรัส (Virus) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้งเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายเเรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ ดดยจะทำการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น

  • น.ส. เกษสุดา ก๋าต๊ะ

   ไวรัส(Virus)=เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคายให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ โดยจะทำการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น

  • ชมัญยา ดวงสุภา ชั้น ม.5/4 เลขที่2

   ไวรัส ( virus )เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ โดยจะทำการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น แล้วแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ โดยผ่านสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก แฟลชไดรฟ์ หรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • น.ส.ประภัสสร ปงผาบ

   ไวรัส เพราะ ไวรัสสามารถทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบได้เเถมยังทำให้ผูเล่นรำคาญอีกด้วย เเละเราไม่สามารถรู้ได้ว่าไวรัสจะเเปลกปลอมเข้าเครื่องมาเมื่อไร ดิฉันคิดว่าไวรัสนี้อันตรายที่สุดเเล้ว

  • ไวรัส เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ

  • ศรีวรรณ บุญสม

   ไวรัส เป็นโปรมแกมที่เขียนขึ้นทำให้ผู้ที่ใช้งานน่ารำคาญและเป็นตัวทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์และยังให้คอมพิวเตอร์เสียหาย

  • นางสาวสุธิดา เมืองป้อม

   สปายแวร์เป็นโปรแกรมที่คอยติดตามบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลรายงานการใช้ของแต่ละคนก่อให้เกิดความรำคาญทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงก่อให้เกิดอาชญากรรมหลายรูปแบบ

  • นางสาว ดรุณรัตน์ กันทะวะ

   สปายแวร์ ( spyware )เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้คอยติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล รายงานข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนบนอินเทอร์เน็ต หรือ ทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของโปรแกรมเบราว์เซอร์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ และ ทำให้ประสิทธิภาพให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ช้าลง เช่น คีย์ล๊อคเกอร์ เป็นสปายแวร์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการกดแป้นคีย์บอร์ดของผู้ใช้ ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ได้

  • ไวรัส เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ

  • เล่นอินเตอร์เน็ตให้ถูกเวลาไม่เล่นนานจนเกินไป

 2. 2. นักเรียนมีข้อควรระวังในการสนทนากับคนแปลกหน้าที่พบบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างไร

  • -อย่านัดพบกับคนแปลกหน้าที่รู้จักกันบนอินเทอร์เน็ต โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ปกครอง ถ้าจำเป็นต้องนัดพบ ก็ให้นัดพบในที่สาธารณะและไปพร้อมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
   -ระมัดระวังอย่าให้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน กับคนบนอินเทอร์เน็ต

  • สุปรางค์ เสาร์เทพ

   ไม่เชื่อคนง่าย ไม่ให้ที่อยู่ที่แท้จริงของเรา ไม่ให้ข้อมูลที่เปนความจริงเกี่ยวกับตัวเราและครบครัว(เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปทำอะไร สร้างความเดือดร้อนกับใครหรือไม่)

  • ชมัญยา ดวงสุภา ชั้น ม.5/4 เลขที่2

   “อินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับสังคมทั่วไปที่มีภัยอันตรายมากมาย แอบแฝงอยู่ สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์เป็นห่วงที่สุดเห็นจะได้แก่ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาลามกอนาจาร เนื้อหารุนแรง การพนันต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเด็กๆ อาจเข้าถึงได้ว่าจะ โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม อันตรายอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ติดต่อด้วยบนอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ เป็นคนคนเดียวกันกับที่ลงทะเบียนแจ้งไว้หรือไม่ สิ่งที่พูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนกันบนอินเทอร์เน็ตก็ยากแก่การตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จ ยังมีความเสี่ยงอื่นๆ อีกบนอินเทอร์เน็ต เช่น การติดเชื่อไวรัสคอมพิวเตอร์ การเจาระบบ การสั่งซื้อสินค้าต้องห้าม โดยใช้บัตรเครดิตของผู้ปกครอง การแอบใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตของผู้อื่น การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อมูลหรือรูปภาพ ตลอดจนการที่เด็ก และเยาวชนใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อความบันเทิงด้านเดี่ยว โดยไม่คำนึงถึงการใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเพิ่มพูนความรู้ คุ้มค่ากับเวลา และสตางค์ที่เสียไป อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตัวอย่างระมัดระวังในการออนไลน์ การสองส่องดูแลบุตรหลาน และเด็กนักเรียนของผู้ปกครอง และครู จะช่วยลดความเสี่ยงต่อภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสมของเด็ก”

  • น.ส.ประภัสสร ปงผาบ

   -อย่าเชื่อข้อมูลหรือสิ่งที่ได้อ่านหรือได้เห็นบนอินเทอร์เน็ตง่ายๆ และที่สำคัญคืออย่านัดพบกับคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาด
   -ต้องเล่นอย่างรอบคอบ อย่าให้ข้อมูลสำคัญของตนเองเเก่คนเเปลกหน้า

  • น.ส. ปณินัดดา หล้าอุด

   1 อย่านัดเจอกับคนแปลกหน้าที่รู้จักกันบนอินเทอร์เน็ต
   2 ไม่ให้ที่อยู่ หรือ สถานที่ ที่ สามารถติดต่อได้
   3 เวลาที่เราสนทนานั้น เราควรมีสติ เราพะอาจถูกหลอกได้ ทางที่ดีเวลาที่เราสนทนากับคนแปลกหน้านั้น เราควรมีเพื่อน หรือ ผู้ปกครองอยู่ด้วย

  • น.ส. เกษสุดา ก๋าต๊ะ

   จากการที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบางคน สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่การติิดต่อสนทนากับผู้อื่นโดยข้อมูลต้องเท็จ เช่น อายุ เพศ ภาพถ่าย และอาชีพ เพื่อถูกล่อล่วงให้คู่สนทนาสนใจตัวตนใหม่ และนัดพบเพื่อกระทำอันตรายต่างๆ จนเกิดปัญหาร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือต่อตนเอง

  • ศรีวรรณ บุญสม

   1.ไม่ควรให้รายละเอียดส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
   2.ไม่ควรหลงเชื่อคำพูด
   3.ไม่ควรไกปพบกับคู่สนทนาที่ไม่รู้จัก
   4.ไม่ควรรับแฟ้นข้อมูลที่ส่งมา ดโยไม่ยืนยันจา่กผู้ส่ง

  • 1.ไม่บอกที่อยู่หรือข้อมูลส่วนตัวให้กับผุ้อื่น
   2.ควรคิดไตร่ตรองเมื่อพูดกับคนแปลกหน้า
   3.ไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้า

  • นางสาวสุธิดา เมืองป้อม

   1.ไม่ให้ข้อมูลสำคัญกับคนแปลกหน้า
   2.ไม่นัดเจอกันโดยที่ไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย
   3.ไม่เชื่อคำล่อลวงในรูปแบบต่างๆ

  • น.ส.เกวริน คำอ้าย

   1.ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวที่แท้จริงมากเกินไป
   2.ไม่หลงเชื่อคำพูดของคนแปลกหน้า

  • นางสาว ดรุณรัตน์ กันทะวะ

   1.ระมัดระวังอย่าให้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน กับคนบนอินเทอร์เน็ต
   2.อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ กันคนแปลกหน้า
   3.ไม่แชร์รหัสผ่าน (password) กับใคร

  • 1.ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้ที่เราไม่รู้จัก

 3. 3.นักเรียนมีวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เหมาะสม

  • น.ส.ประภัสสร ปงผาบ

   ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น เช่น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารต่างๆ รวมถึงรหัสบัตรต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม บัตรเครดิต ฯลฯไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาด นอกจากจะเป็นญาติสนิทที่เชื่อใจได้จริงๆไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงคำโฆษณาชวนเชื่ออื่นๆ

  • ไม่เล่นอินเตอร์เน็ตจนลืมการเรียน
   ใช้อินเตอร์เน็ตเฉพาะเมื่อจำเป็นในการหางาน

  • ศรีวรรณ บุญสม

   ใช้ในการศึกษาต่างๆ
   ไม่ควรเล่นมากเกินไปให้ทบทวนหนังสือบ้าง

  • นางสาวสุธิดา เมืองป้อม

   1.ใช้ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
   2.ใช้ให้เป็นเวลาไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
   3.ใช้ให้ถูกต้องตามกฎกติกาไม่ทำร้ายผู้อื่นในรูปแบบต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม
   4.ใช้ในการทำงานของตนเองโดยไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น

  • สุปรางค์ เสาร์เทพ

   1. ใช้งานเวลาจำเปน และในเวลาว่าง
   2 ไม่หมกหมุ้น หรือเล่นมากเกินไป เช่นเล่นเกม ก็เล่นแต่พอดีไม่เล่นทั้งวัน(ไม่ติดเกม)
   3. แยกแยะเวลาเล่น กับเวลาเรียนรวมไปถึงเวลาที่ต้องทำงานบ้าน
   4. อื่นๆ

  • นางสาว ดรุณรัตน์ กันทะวะ

   1.ควรใช้ให้ถูกเวลา
   2.ควรแบ่งเวลาในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
   3.ไม่ใช้ทำร้ายและทำความเสียหายให้คนอื่น

 4. ชมัญยา ดวงสุภา ชั้น ม.5/4 เลขที่2

  เราควรใช้อย่างถูกต้องไม่มากเกินไปใเล่นห้เหมาะสมถ้าเราเล่นมากเกินไปก่อจะทำให้เสียสุขภาพ

 5. น.ส. นิตยา เสนอาสา เลขที่ 23

  ไวรัส เป็นโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหาทั้งระบบโดยจะทำการแนบโปรมแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่อๆ

 6. ไม่เล่นให้มากเกิดเกิดไป รู้จักการแบ่งเวลาในการทำงาน และการเล่น

 7. น.ส.เกวริน คำอ้าย

  ไวรัส ( virus )เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ โดยจะทำการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น แล้วแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ

 8. น.ส. นิตยา เสนอาสา เลขที่ 23

  ไม่ควรให้ที่อยู่หรือข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้า
  ไม่ควรไว้ใจหรือหลงเชื่อคำผู้ของคนแปลกหน้า
  ไม่ควรนัดเจอพบปะกัน

 9. น.ส. นิตยา เสนอาสา เลขที่ 23

  ไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงของเรา
  ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตมากจนเกินไปจะทำให้ติดเป็นนิสัยควรแบ่งเวลาไปทำงานอื่นๆบ้าง

 10. น.ส. ปณินัดดา หล้าอุด

  1 รู้จักแบ่งเวลาในการเล่น
  2 ไม่ใช้งานอินเตอร์เน็ตจนมากเกินไป
  3 ไม่ใช้ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและสังคม

 11. น.ส. เกษสุดา ก๋าต๊ะ

  1.เราควรเล่นอินเตอร์ให้ถูกเวลา
  2.หันไปออกกำลังกายมากกว่าจะไปเล่นอินเตอร์เน็ต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: