ระดับชาติ/ประเทศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


กิจกรรมการแข่งขัน  การสร้าง Webpage ด้วย Text Editor ระดับมัธยมศึกษาปีที 4 – 6  ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

  1. นายนภัสดล  อินต๊ะวงค์
  2. นายวรวุฒิ  จันต๊ะตื้อ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

IMG_7768

IMG_7776

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
ประจำปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน”
วันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


กิจกรรมการแข่งขัน  การสร้าง Webpage ด้วย Text Editor ระดับมัธยมศึกษาปีที 1 – 6  ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

  1. นายปฐมพงษ์  เป็นบุญ
  2. นางสาวชมพูนุท  กสิชีวิน

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

%d bloggers like this: