ผลงานนักเรียน ม.5/4

ผลงานนักเรียน

1. หนังสั้น Friendship ฉันและเธอ

2. หนังสั้น THE SECRET LOVE

3. หนั้งสั้น เกิร์ลแมน แฟนชาย

4. สารคดี ขนมไทยไร้เทียมทาน

5. ละครคุณธรรม เรื่อง กลมเกลียว

6. รายการ UNSEEN SOEMNGAM

7. รายการ เต่านอกกระดอง

%d bloggers like this: