ผลงานนักเรียน ม.5/2

ผลงานนักเรียน

1. หนังสั้น สาวสดใสกับนายแวมไพร์หลงยุค

2. หนังสั้น เอื้องดอย ขมอยมุย

3. หนังสั้น ที่สุดของชีวิต

4. สารคดี วิถีชีวิตตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ต๋ำ

5. สารคดี สุขบนดินถิ่นบ้านเกิด

6. รายการ สารละลายความเครียด

7. รายกาย มุมมองของคนคิดเป็น

%d bloggers like this: