ผลงานนักเรียน ม.5/1

ผลงานนักเรียน

1. หนังสั้น ความลับ The Secret

2. หนังสั้น THE DIARY สวัสดีความทรงจำ

3. หนังสั้น Change of love เปลี่ยนเพราะรัก

4. สารคดี ผลิตภัณฑ์จากผ้าเลิศล้ำค่าภูมิปัญญาชาวบ้าน

5. สารคดี เส้นสีจากป่าสู่คุณค่าแห่งผ้าทอ

6. สารคดี สีเสียดมหัศจรรย์สมุนไพรไทย

7. รายการ สืบฮีตตวยฮอยกำจ้อยค่าวซอ

8. รายการ Amazing trip amazing times

9. รายการ ตลบตะแลงตะแคงกลิ้ง

%d bloggers like this: