ผลงานนักเรียน ม.5/2

ผลงานนักเรียน
1. บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. การสื่อสารข้อมูล

3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5. โพรโทคอล

6. อุปกรณ์การสื่อสาร

7. พรบ. คอมพิวเตอร์

%d bloggers like this: