ผลงานนักเรียน ม.5/1

ผลงานนักเรียน

1. บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

2. ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

3. การสื่อสารข้อมูล

 

4. โพรโทคอล

 

5. อุปกรณ์การสื่อสาร

 

6. พรบ. คอมพิวเตอร์

%d bloggers like this: