คลิปวิดิโอสั้น 1 นาที

ผลงานคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 1 นาที จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในรายวิชา คอมพิวเตอร์ 3 ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเท่านั้น

 

 

%d bloggers like this: