วีดิทัศน์และภาพยนตร์

ผลงานของนักเรียนในการจัดทำวีดิทัศน์และภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีสื่อประสม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดทำวีดิทัศน์  ภาพยนตร์ และสื่อประสมรูปแบบต่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: