งานนำเสนอ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

งานนำเสนอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ปึการศึกษา 2557

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ

  1. ศึกษาและอธิบายเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
  2. ฝึกปฏิบัติการจัดทำงานนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3. ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในการสร้างสื่อการเรียนรู้
  4. ฝึกการทำงานเป็นทีม

โดยข้อมูล เนื้อหา และรูปภาพบางส่วนมาจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต หนังสือ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ใช้เพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: