04_รูปร่างเครือข่าย

แบบทดสอบเก็บคะแนน

คำชี้แจง

  1. ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์เก็บงาน คือ เลขที่_ชั้น_ชื่อ เช่น 15_501_ปิยะดนัย
  2. บันทึกชื่อเว็บเพจว่า Test1_เลขที่_ชั้น เช่น Test1_15_501
  3. ให้นักเรียนใช้ข้อมูล เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สร้างเว็บเพจ จำนวน 1 หน้า ตกแต่งข้อความและเทคนิคพิเศษตามต้องการ
  4. แทรกรูปภาพที่กำหนดให้ลงไปในเว็บเพจอย่างน้อย 1 ภาพ
  5. ส่งงาน \\192.168.3.83\สอบเก็บคะแนน\503

รูปร่างเครือข่าย (Network  topology) 

คือ รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่างๆ  ตามลักษณะทางกายภาพ โดยทั่วไปรูปร่างเครือข่ายสามารถแบ่งออกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้  4  รูปแบบ  คือ

รูปภาพประกอบ

พื้นหลัง

original_f4image274image284image294image30

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: