01_การพัฒนาระบบโทรศัพท์มือถือ

แบบทดสอบเก็บคะแนน

คำชี้แจง

  1. ใหเนักเรียนทำการสร้างเว็บเพจ จำนวน 1 หน้า
  2. กำหดนรูปแบบต่าง ๆ ตามโครงสร้างภาษา html
  3. หัวข้อเรื่อง การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
  4. ให้ใช้รูปภาพที่กำหนดให้
  5. บันทึกโฟลเดอร์งานว่า เลขที่_ชั้น_ชื่อ  เช่น  15_501_ปิยะดนัย
  6. บันทึกชื่องานว่า test1_ชื่อห้อง_เลขที่.html  เช่น test1_501_1.html

การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

            การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobilephone communication) ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสา รับส่งสัญญาณ (tower) ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล (cell) สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อเสา สัญญาณทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยสายสื่อสาร ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานโทรศัพท์มีการเคลื่อนที่ออกห่างจากเซลหนึ่ง ไปในเซลอื่น สัญญาณการเชื่อมต่อของโทรศัพท์จะถูกส่งต่อไปยังเสารับส่งสัญญาณของเซลต่อไปเรื่อยๆ โดยทั่วไปเซลหนึ่ง ๆ สามารถครอบคลุมรัศมีได้ไกลหลายกิโลเมตร

4image19

content2flower640images11

6a00e008d957708834010536bf81c5970b-800wi

1g 2g 2.5g 3g chart

images1

3g5

images3

images

4g-600x337

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: