แนะนำบทเรียน

intro

           บทเรียน เรื่อง  อินเทอร์เน็ต  เป็นการเรียนรู้ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานของรัฐบาล สถานศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ข้อมูลสารสนเทศ สินค้า และบริการที่นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จาก คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สำนักงาน โรงเรียน ชายทะเล หรือร้านอาหารทั่วโลก 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายความหมาย ประวัติความเป็นมา โครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 2. อธิบายความหมายเวิลด์ไวด์เว็บ เว็บบราวเซอร์
 3. อธิบายวิธีการอ้างอิงที่อยู่เว็บ และวิธีการค้นหาผ่านเว็บ
 4. อธิบายลักษณะของโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
 5. อธิบายผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต


เนื้อหาบทเรียน

 1. อินเทอร์เน็ต
 2. การกำหนดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
 3. เวิลด์ไวด์เว็บ
 4. บริการบนอินเทอร์เน็ต
 5. โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
 6. ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนในการศึกษาบทเรียน
 1. อ่านขั้นตอนการศึกษาบทเรียน
 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 3. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละเรื่องให้เข้าใจ
 4. ทำใบงานตามที่กำหนด
 5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
 6. เมื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนแล้ว จะแสดงผลคะแนนของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ในการประเมินผู้เรียน
 7. หากผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินจะมีการแก้ไขให้ผ่านบทเรียนนี้ต่อไป

0011

 1. น่าสนใจดีน่ะะะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: