แนะนำบทเรียน

intro

           บทเรียน เรื่อง  ข้อมูล สารสนเทศและความรู้ เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงเรื่องของข้อมูลในปัจจุบันที่นำมาประมวลผลด้วยขั้นตอน/วิธีการต่าง ๆ ให้ได้เป็นสารสนเทศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศเมื่อมีการกระทำโดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมจะเกิดความรู้ขึ้นมา เรียกว่า “ความรู้แฝงที่อยู่ในข้อมูล”

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายและความแตกต่างของข้อมูล สารสนเทศและความรู้
 2. อธิบายลักษระของข้อมูลที่ดี
 3. อธิบายลักษณะ วิธีการจัดเก็บข้อมูล
 4. อธิบายจริยธรรมในโลกของข้อมูล


เนื้อหาบทเรียน

 1. ข้อมูล สารสนเทศและความรู้
 2. ลักษณะของข้อมูลที่ดี
 3. การจัดเก็บข้อมูล
 4. จริยธรรมในโลกของข้อมูล

ขั้นตอนในการศึกษาบทเรียน
 1. อ่านขั้นตอนการศึกษาบทเรียน
 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 3. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละเรื่องให้เข้าใจ
 4. ทำใบงานตามที่กำหนด
 5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
 6. เมื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนแล้ว จะแสดงผลคะแนนของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ในการประเมินผู้เรียน
 7. หากผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินจะมีการแก้ไขให้ผ่านบทเรียนนี้ต่อไป

0011

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: