เทคโนโลยีสื่อประสม

intro

           หน่วยที่ 2  เรื่อง  เทคโนโลยีสื่อประสม

การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมานำเสนองานสามารถทำได้ในรูปแบบสื่อประสมซึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงและนำเสนอในรูปข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ ในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบ ของสื่อประสม
 2. อธิบายลักษณะเทคโนโลยีสื่อประสม และประโยชน์ด้านต่าง ๆ
 3. อธิบายรูปแบบของวีดิทัศน์
 4. อธิบายประเภทของภาพยนตร์
 5. วางแผนกระบวนการผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์
 6. เขียนบทวีดิทัศน์และภาพยนตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 7. ผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
 8. ตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์ได้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามโครงเรื่อง

เนื้อหาหน่วยที่ 2  เรื่อง  เทคโนโลยีสื่อประสม

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อประสม
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์
 3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพยนตร์
 4. กระบวนการผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์
 5. การเขียนบทวีดิทัศน์และภาพยนตร์
 6. การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์
 7. การกำกับภาพ
 8. การตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: