การตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์

intro

           หน่วยที่ 3  เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์

การตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานโดยต้องมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการสร้างชิ้นงานหรือโครงงานไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาของผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ใช้งานโปรแกรม Sony Vegas Pro เบื้องต้นได้
  2. สร้างชิ้นงานรูปแบบวีดิทัศน์และภาพยนตร์ได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการผลิตผลงาน

 

เนื้อหาหน่วยที่ 3  เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์

  1. การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro
  2. การสร้างชิ้นงานวีดิทัศน์และภาพยนตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: