Category Archives: สาระคอมพิวเตอร์น่ารู้

Test Tab Professional (โปรแกรมทำข้อสอบ ทำข้อสอบออนไลน์)

Test Tab Professional โปรแกรมทำข้อสอบออนไลน์ ติดตั้งง่าย ทำข้อสอบได้เร็วทันใจ แทรกรูปภาพในคำถามได้ เป็นได้ทั้งผู้ทำข้อสอบ และ ผู้เข้าสอบได้ พร้อมแจ้งคะแนนอย่างง่าย

                                              Freeware

Test Tab Professional (โปรแกรมทำข้อสอบ ทำข้อสอบออนไลน์) : โปรแกรม Test Tab Professional เป็น โปรแกรมทำข้อสอบ ในรูปแบบของ ข้อสอบออนไลน์ ตัวแรก ที่ได้ปล่อยออกมาและเปิดตัว อย่างเป็นทางการ ของ Bag Idea เป็น Studio กับทีมผู้พัฒนาโปรแกรม (ซอฟต์แวร์เฮ้าส์) เล็กๆ ของประเทศไทย ที่คิดว่า คนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไรนัก พวกเราได้พัฒนางานต่างๆ ในด้าน เกม โปรแกรม และอื่นๆ

เครดิต THAIWARE

DOWNLOAD

เขียนโดย |

HTML, XML, XHTML และ CSS คืออะไร ต่างกันอย่างไร และใช้อย่างไร

HTML (Hyper Text Markup Language)

ภาษานี้คงคุ้นกันดีอยู่ในหมู่นักเขียนเว็บทั้งหลาย HTML ภาษานี้เป็นภาษาที่ Browser ส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าคืออะไรและสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง Browser ส่วนมากนั้นจะรันบนคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำมาก จึงไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักในการประมวลผลแม้ว่าบางครั้งผู้เขียนโค้ดอาจเขียนโค้ดผิดพลาดก็ตาม แต่ Browser ก็สามารถเดาได้และแสดงผลได้อย่างถูกต้องเป็นส่วนมาก แต่ปัญหาก็คือ หากต้องการใส่แท็กใหม่ ๆ ลงไป เอกสาร HTML จะไม่สามารถประมวลผลได้ มันจะประมวลผลเฉพาะแท็กที่มันรู้จักเท่านั้น นั่นคือตัว HTML มีความจำกัด นอกจากนี้แล้วเอกสาร HTML ยังถูกเอาไปใช้อย่างผิดความหมายและผิดวัตถุประสงค์ ทำให้เอกสารมีความยุ่งยาก ทำความเข้าใจยาก ต้องใช้เวลามากในการเขียนหรือออกแบบเนื่องจากมีการปนกันของเนื้อหาและการตกแต่งเอกสาร เอกสาร HTML ส่วนมากจึงเกิดสภาพที่เรียกว่า malformed ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า well-formed ซึ่งหมายถึง เอกสารมีความถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดและไม่ฝืนข้อกำหนดของตัว DTD

XML (eXtensible Markup Language)

ภาษานี้สร้างขึ้นมาเพื่อการสร้างเอกสารที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก เนื่องจาก HTML นั้นมีข้อจำกัดที่ว่าไม่สามารถเพิ่มแท็กใหม่ ๆ เข้าไปได้ ทำให้การสร้างเอกสารอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะให้ข้อมูล XML นั้นเป็นภาษาที่เราสามารถสร้างแท็กขึ้นมาเองได้ และเราสามารถสร้างเอกสาร DTD ขึ้นมาได้ด้วยเพื่อที่จะใช้เป็นข้อกำหนดว่าจะมีแท็กใดได้บ้าง จะเอาไปใช้อย่างไร เป็นต้น แม้ว่า Browser จะไม่เข้าใจวิธีการแสดงผลแท็กที่เราสร้างขึ้นเอง นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา เนื่องจากว่า XML ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการสร้างเว็บที่สวยงาม แต่เพื่อการทำเอกสารที่ให้ความหมายได้อย่างดี สื่อความหมายชัดเจนมากขึ้น และมักจะใช้ในการส่งข้อมูลซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะสร้าง application อะไรมาทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้และจะแสดงผลอย่างไร ข้อควรระวังคือ เอกสาร XML นั้นจะมีข้อผิดพลาดไม่ได้เลย หากมีความผิดพลาดอย่างเช่น ลืมปิดแท็ก หรือแท็กเปิดกับแท็กปิดไม่เหมือนกันหรือมีแท็กคาบเกี่ยวกัน มันจะไม่แสดงผลเลยและเราจะประมวลผลไม่ได้

XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language)

เป็นภาษาที่รวมเอาทั้ง HTML และ XML ไว้ด้วยกัน ประโยชน์ของมันคือการสร้างเว็บเพื่อการส่งข้อมูลทั่ว ๆ ไปอย่างหนึ่ง เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างแท็กใหม่ ๆ ได้เองอย่างหนึ่ง (โดยที่เรากำหนดได้ด้วยว่าจะให้แท็กเหล่านั้นแสดงผลอย่างไร) รองรับภาษาอื่น ๆ ที่ใช้ XML เป็นฐาน เช่น (SVG, MathML, chemML, SMIL) อีกอย่างหนึ่งและสุดท้ายคือ รองรับเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งจะมี XML เป็นบทบาทหลัก เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ มีความพยายามที่จะเข้าถึงเว็บด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์มากขึ้นเช่น โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมเสียงสังเคราะห์ ทีวี เบรลล์ หรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ แต่เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ มีขนาดเล็กและอาจมีหน่วยความจำไม่มาก จึงอาจไม่สามารถประมวลผล HTML แบบทั่ว ๆ ไปได้เพราะไม่มีความสามารถที่จะแก้ข้อผิดพลาดได้หากมีการเขียนโค้ดไม่ถูก ต้อง XHTML จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากว่าเอกสาร XHTML นั้นจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่า well-formed ไม่มีข้อผิดพลาด มีการเปิดปิดแท็กอย่างถูกต้อง ฯลฯ จึงทำให้สามารถแสดงผลเอกสารนี้ได้อย่างง่ายดาย หากเอกสารไม่ถูกต้อง ก็อาจจะไม่แสดงผลไปเลย เหมือนกับเอกสาร XML

CSS(Cascading Style Sheet)

เนื่องจากมีการนำ HTML มาใช้ผิด ๆ กันมาก โดยเฉพาะการนำแท็กอย่างแท็ก <font>, <b>, <i>, <u>, <big>, <small> และแอททริบิวต์อย่างเช่น align, bgcolor, background, border ฯลฯ ซึ่งถูกใช้ไปในการตกแต่งเอกสาร ทำให้เอกสาร HTML มีความซับซ้อนมาก ใช้เวลามากในการเขียนหรือออกแบบ จึงได้มีการแนะนำภาษาใหม่ที่เรียกว่า CSS นี้ขึ้นมา หน้าที่ของภาษานี้ก็คือ การตกแต่งเอกสารของ HTML หรือ XHTML หรือ XML ให้มีหน้าตา สีสัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่างที่เราต้องการ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อลดการใช้ภาษา HTML ในการตกแต่งเอกสาร เพื่อให้เอกสาร HTML สะอาดขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น แก้ไขง่ายและใช้เวลาน้อย CSS กับ HTML หรือ XHTML นั้นจะทำหน้าที่คนละอย่างกัน พร้อมกัน แต่ไม่รบกวนซึ่งกันและกันและแยกจากกันอย่างเด็ดขาด นั่นคือ HTML หรือ XHTML จะทำหน้าที่ในการวางโครงร่างเอกสารอย่างเป็นรูปแบบ ถูกต้อง เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่มีการใช้แท็กผิดความหมาย ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล และ CSS จะทำหน้าที่ในการตกแต่งเอกสารให้สวยงาม CSS นั้นพัฒนาไปมากแล้ว สามารถทำได้ถึงขึ้นที่ว่า วางวัตถุซ้อนกันได้ กำหนดความโปร่งใสได้ หมุนตัวอักษรตามองศาที่เรากำหนดได้ ตอนนี้เรามี CSS 3.0 แล้ว แต่ว่า Browser ส่วนใหญ่ยังไม่สนับสนุน CSS 2.0 นั้นเป็นตัวที่เราใช้ในปัจจุบัน ข้อดีของ CSS อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันสามารถกำหนดการแสดงผลให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น เราอาจต้องการให้แสดงผลในจอคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง แสดงผลเวลาสั่งพิมพ์อีกอย่างหนึ่ง แสดงผลในโทรศัพท์มือถืออีกอย่างหนึ่ง แสดงผลในทีวีอีกอย่างหนึ่ง แสดงผลในอักษรเบรลล์อย่างหนึ่ง หรืออาจจะกำหนดให้โปรแกรมสังเคราะห์เสียงอ่านข้อความต่าง ๆ ด้วยน้ำเสียงที่ต่างกันได้โดยใช้น้ำเสียงต่าง ๆ เช่น ตกใจ ดีใจ เสียใจ ได้ กำหนดความดังเสียงได้ ฯลฯ

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและ FWDMAIL

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมากครอบคลุมไปทั่วโลกโดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ

อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ทำให้การเข้าสู่เครือข่ายเป็นไปได้อย่างเสรีภายใต้กฎเกณฑ์บางประการที่กำหนด ขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและวุ่นวายจากการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทั่วโลก

วีดีโอ ประกอบจาก http://www.youtube.com

เฟสบุ๊คเริ่มปล่อยดีไซ์น์“ไทม์ไลน์“ใหม่?

ฟสบุ๊คเริ่มปล่อยดีไซ์น์”ไทม์ไลน์”ใหม่?

           รายงานข่าวล่าสุด ดูเหมือน เฟสบุ๊ค (Facebook) กำลังเริ่มปล่อยคุณสมบัติใหม่ที่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่อย่าง ใด นั่นก็คือ การออกแบบ ไทม์ไลน์ (Timeline) ใหม่ทีใช้”คอลัมน์เดียว” แทนรูปแบบสองคอลัมน์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันมีข่าวว่า Facebook ส่งหมายเชิญสื่อเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่บริษัทแม่ในแคลิฟอร์เนียในสัปดาห์ หน้า

เฟสบุ๊ค กำลังเริ่มปล่อยคุณสมบัติการทำงานใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเปิดตัว หรือแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด นั่นก็คือ ดีไซน์ใหม่ของ Timeline ที่มีลักษณะเป็น”คอลัมน์เดียว” โดยผู้ใช้บางรายในนิวซีแลนด์จะได้มีโอกาสใช้คุณสมบัติการทำงานใหม่นี้แล้ว ซึ่งแหล่งข่าวอ้างว่า มันเริ่มมีการเปลียนแปลงเมื่อวานนี้ หนึ่งในแหล่งข่าวนามว่า Owen Williams ในนิวซีแลนด์ยังได้จับภาพหน้าจอ Facebook ที่ดีไซน์ให้ข้อความที่โพสต์บน Timeline มีคอลัมน์เดียว มาให้ได้ชมเป็นขวัญตากันด้วย ซึ่งดีไซน์ที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคือ การขยายคอลัมน์ในการนำเสนอ status ที่อยู่ด้านซ้ายให้ใหญ่ขึ้นแทนที่จากเดิมจะแบ่งหน้าจอเป็นสองคอลัมน์เท่ากัน พร้อมทั้งเพิ่มแท็บเมนูตรงกลาง ซึ่งประกอบด้วย Timeline, About, Friends, Photos และ More

นอกจากนี้จะเห็นว่า คอลัมน์ด้านขวาจะเล็กลง (แหงล่ะ ก็โดนเบียดจากคอลัมน์ทางซ้ายที่ใหญ่ขึ้น) และดูง่ายขึ้น โดย Friends box ตอนนี้จะแสดงภาพเพื่อนๆ เป็นเมตริกซ์ 3×3 แทนที่จะเป็น 2×4 เหมือนแบบเดิม สำหรับคอลัมน์ทางขวาของดีไซน์ใหม่ที่ตอนนี้มันจะไม่ถูกใช้ในการแสดง status แล้ว แต่ก็จะมีการแสดงผลในส่วนของรายชื่อเพื่อน (list of friends) กิจกรรมล่าสุด (recent activity) และอัพเดทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีรายงานภาพความเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของ Timeline แหล่งข่าวได้พยายามติดต่อ Facebook เพื่อสอบถามในประเด็นนี้ แต่กลับได้รับคำตอบว่า ทางบริษัทยังไม่มีข้อมูลใดๆ จะแชร์ใหทราบ อย่างไรก็ตาม ล่าสุด Facebook ได้ร่อนบัตรเชิญสื่อเข้าร่วมงานในสัปดาห์หน้า (วันที่ 15 มกราคม 2013) โดยไม่ได้บอกว่าจะเป็นการโชว์อะไรใหม่? ซึ่งในข่วงเวลาที่ใกล้กันนี้ของปีที่แล้ว Facebook ก็ได้มีการร่อนบัตรเชิญสื่อเหมือนกัน แต่ครั้งนั้นเป็นการประกาศความร่วมมือระหว่าง Facebook กับ Skype ในการให้บริการวิดีโอแชท

ที่มา : www.hitech.sanook.com

25 password อันตราย สำหรับชาว Online

25 password อันตราย สำหรับชาว Online

           สำหรับชาวออนไลน์ที่มีชีวิตอยู่บนจอคอมพิวเตอร์แล้ว Password เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะ login เข้าไปยังสมาชิคต่างๆ บางคนชอบใช้รหัสผ่านจำง่ายๆ เช่น 123456 หรือ 111111 คุณหรือไม่ว่า คุณอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอยู่ เพราะโดยทั่วไปแล้วคนเรามักจะใช้รหัสผ่าน อันเดียวสำหรับทุก บัญชี เพราะฉนั้นถ้าแฮกเกอร์ได้พาสเวิสเรามาก็จะสามารถเข้าไปได้ทุกบัญชี มันน่ากลัวมากสำหรับชาวเน็ตอย่างเรา เพราะไม่ใช่แค่การเข้าไปอ่านอีเมล์เท่านั้น แต่วันนี้มันหมายถึงการเข้าไปแอบดูเรื่องราวของเราแบบหมดเปลือกในเฟสบุ๊ค และที่ร้ายแรงสุดคือการได้ข้อมูลในการล็อกอินบัญขีธนาคารหรือบัตรเครดิต

           ในปี 2012 ยังพบว่ามีรหัสผ่านอันตรายใหม่ๆ โผล่ขึ้นมาติด 25 อันดับ password อันครายไม่ว่าจะเป็น welcome, ninja, jesus, password1 etc. สำหรับรหัสผ่านที่คุณผู้อ่านควรหลีกเลี่ยงทั้ง 25 อันดับทั้งที่ขึ้นๆ ลงๆ และถูกจัดเข้ามาใหม่มีดังนี้ (เราเตือนท่านเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของท่านผู้อ่านนะครับ)

1. password (ฮอตฮิตไม่เปลี่ยน)
2. 123456 (ฮอตฮิตไม่เปลี่ยน)
3. 12345678 (ฮอตฮิตไม่เปลี่ยน)
4. abc123 (ขยับขึ้น 1 อันดับ)
5. qwerty (ความนิยมลดลง 1 อันดับ)
6. monkey (ฮอตฮิตไม่เปลี่ยน)
7. letmein (ขยับขึ้น 1 อันดับ)
8. dragon (ขยับขึ้น 2 อันดับ)
9. 111111 (ขยับขึ้น 3 อันดับ)
10. baseball (ขยับขึ้น 1 อันดับ)
11. iloveyou (ขยับขึ้น 2 อันดับ)
12. trustno1 (ความนิยมลดลง 3 อันดับ)
13. 1234567 (ความนิยมลดลง 6 อันดับ)
14. sunshine (ขยับขึ้น 1 อันดับ)
15. master (ความนิยมลดลง 1 อันดับ)
16. 123123 (ขยับขึ้น 4 อันดับ)
17. welcome (ใหม่)
18. shadow (ขยับขึ้น 1 อันดับ)
19. ashley (ความนิยมลดลง 3 อันดับ)
20. football (ขยับขึ้น 5 อันดับ)
21. jesus (ใหม่)
22. michael (ขยับขึ้น 2 อันดับ)
23. ninja (ใหม่)
24. mustang (ใหม่)
25. password1 (ใหม่)

ที่มาข้อมูลและภาพ smilesiam.com

10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

           ปัญหาที่เกิดขี้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีตั้งแต่เล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงความบกพร่องอย่างร้ายแรงที่จะทำให้งานของเราที่อุตส่าห์ทำเป็นเดือนๆ หายไปได้ในพริบตา หรือไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นได้อีกเลย วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์นั้นก็คือ ป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
ขั้นตอนใน การป้องกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลความสำคัญมากๆ ในเรื่องของการเก็บข้อมูล คือ ไม่ให้มีอุบัติเหตุซึ่งจะทำให้มันมีค่าที่สุด ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่แพงที่สุดในเครื่องของเราก็ตามเป้า หมายของการป้องกันคือ เก็บข้อมูลของเราให้ปลอดภัย มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 • รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
 • สร้างแผ่นบู๊ตฉุกเฉินขึ้นมา
 • ปรับแต่งฮาร์ดดิสก์อย่างสม่ำเสมอ
 • วางแผนในการเก็บรักษา
 • สำรองข้อมูลที่มีค่าเอาไว้
 • ป้องกันไวรัส
 • ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เดิม
 • ใช้แต่ของใหม่เสมอ
 • รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ
 • ปิดเครื่องด้วยวิธีการที่ถูกวิธี

1.รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
เราสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องของเราว่าอุปกรณ์อะไร รายละเอียดเป็นอย่างไร ได้ โดยดูที่ System Properties โดยคลิ๊กเม้าปุ่มขวาที่ My computer เลือก 1. Properties จะปรากฏ System Propeties ขึ้นมา ให้เราคลิ๊กที่ Tab Device Manager เราสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในเครื่องของเราได้ ถ้าเรามีเครื่องพิมพ์ ก็สั่งพิมพ์มาเก็บไว้เลยจะเป็นการดีที่สุดป้องกันการลืม

2.สร้างแผ่นบู๊ตฉุกเฉินขึ้นมา

           เมื่อเราเครื่องของเรามีปัญหาไม่สามารถบู๊ตเครื่องจากฮาร์ดดิสก์ได้ เราก็ยังจะสามารถบู๊ตจากแผ่นบู๊ตฉุกเฉินที่เราสร้างขึ้นเอาไว้ได้ โดยไปที่

1. เลือกเมนู Start

2. เลือก Setting

3. เลือก Control Panel

4. กดดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอน Add remove programs

5. ให้เลือกคลิ๊กที่ Tab Startup Disk แล้วใส่ แผ่น floppy disk ที่ทำการ format แล้วใน dirve a:

6. แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Create Disk หลังจากเครื่องทำการสร้างแผ่นบูตเสร็จเรียบร้อย เราก็จะได้แผ่นบู๊ตฉุกเฉินขึ้นมาแล้ว

3. ปรับแต่งฮาร์ดดิสก์อย่างสม่ำเสมอ

           เพราะฮาร์ดดิสก์เป็นที่ที่เก็บแอปพิลเคชั่นไว้อย่างถาวร และที่สำคัญมากคือไฟล์ข้อมูลที่สร้างด้วยแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น

ดัง นั้นฮาร์ดดิสก์จึงจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างพิเศษเพื่อรักษามันให้ปฏิบัตการ ได้ที่ประสิทธิภาพสูงสุด การสแกนดิสก์ เพื่อหาไฟล์ที่สูญหาย (Lost) และเซ็กเตอร์ที่เสียหาย (bad sector) จะช่วยป้องกันปัญหาของดิสก์ทั้งหมดก่อน ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่การ Defragment จะช่วยจัดเรียงไฟล์ที่แตกกระจัดกระจาย ให้เป็นระเบียบขึ้น

วิธีการสแกนดิสก์ทำได้ดังนี้

1. เลือกเมนู Start

2. เลือก Program

3. เลือก Accesorry

4. เลือก System Tools

5. เลือก Scan Disk

4. วางแผนในการเก็บรักษา

           การเก็บรักษาไฟล์ข้อมูลในโฟล์เดอร์เราจะต้องเก็บรักษาให้อยู่ในส่วนที่ค้นหา ง่ายและมีชื่อที่สามารถจดจำได้ง่าย จะช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะลบโปรแกรมหรือข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ อีกทั้งฮาร์ดดิสก์ที่มีการบริหารรวบรวมที่ดีจะสามารถทำ การแบ๊กอัปสำรองข้อมูลได้ง่ายกว่าและเร็วกว่า และไฟล์ไหนที่เราไม่ได้ใช้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน ควรจะลบไฟล์นั้นออกไป เพราะ ดิสก์ที่ใส่ข้อมูลมากๆ จนเกือบเต็มความจุของมันมักมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดพลาดได้มากกว่า และช้ากว่าฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ได้ใส่ข้อมูลจนแน่น

5. สำรองข้อมูลที่มีค่าเอาไว้

           การแบ็กอัปไฟล์ของเรามีความหมายง่ายๆ ก็คือเป็นการทำสำเนาเผื่อเอาไว้ ถ้าต้นฉบับถูกทำให้สูญหายหรือเสียหายไป เราก็ยังสามารถนำเอาสำเนามาใช้ได้ เราสามารถแบ็กอัปฮาร์ดดิสก์ไปยัง Floppy disk หรือ Zip disk ได้ ถ้าเราทำธุรกิจมีข้อมูลที่สำคัญมากๆ เช่น ข้อมูลของสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลด้านบัญชี

มูล บุคคล เราควรจะแบ๊กอัปมันทุกๆวันเป็นมาตรฐานเอาไว้ แต่ถ้าเราเป้นผู้ใช้ตามบ้าน ก็ควรจะการแบ็กอัปไฟล์หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ และทำการแบ๊กอัป ทั้งระบบอย่างสมบูรณ์ทุกๆ 6 เดือน โดยเราสามารถใช้โปรแกรม Backup ดังนี้

1. เลือกเมนู Start

2. เลือก Program

3. เลือก Accesorry

4. เลือก System Tools

5. เลือก Backup

โปรแกรมนี้จะอนุญาติให้เราตรวจเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะแบ๊กอัป

6. ป้องกันไวรัส

           แม้ว่าไวรัสคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องและข้อมูลของเรา ได้ ซึ่งในบางครั้งก็ดูออกจะเป็นเรื่องตื่นตระหนกจนเกินเหตุ แต่ความเป็นจริงแล้วไวรัสไม่สามารถที่จะทำอันตรายให้กับเครื่องและข้อมูลของ เราได้ ถ้าหากเราไม่ได้สั่งให้มันทำงาน (execute) ไวรัสนั้นติดมาได้ 2 ทาง คือ

1. จากแผ่นดิสก์อื่นที่เรานำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นที่เรายืมหรือก๊อปปี้ของเพื่อนมา หรือ แผ่นcd เถื่อนที่เราซื้อมาจากพันธุ์ทิพย์

2. จากอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เราดาว์นโหลดมา หรือ ไวรัสที่ส่งมากับอีเมล์ วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือเราต้องไม่นำมาใช้ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ให้เราหาโปรแกรมสำหรับสแกนไวรัสมาสแกนไวรัสก่อนที่จะนำมาใช้ ยกตัวอย่างเช่น McAfee”s VirusScan Norton AntinVirus หรือ Pc-cillin

แต่ ในบางครั้งไวรัสตัวนั้นอาจเป็นไวรัสชนิดใหม่ที่โปรแกรมเหล่านั้นยังไม่ สามารถตรวจสอบได้ เราก็จำเป็นต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมสแกนไวรัสเวอร์ชั่นใหม่ ๆ มาใช้งานจากเวบไซด์เหล่านั้น

7. ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เดิม

           เมื่อเราได้ติดตั้งโปรแกรมลงบนระบบของ window95 แล้วอย่าได้เปลี่ยนชื่อไดเร็กทอรี่ของโปรแกรมหรืออย่าได้ย้ายไฟล์ของมันจาก ที่ที่มันอยู่ไปไว้ที่อื่นๆ บนฮาร์ดดิสก์ของเรา มิฉะนั้นคอมพิวเตอร์จะหาแทร็กของคีย์ไฟล์ไม่เจอ ถ้าเราจะทำการลบ (delete) หรือยกเลิกการติดตั้ง (uninstall)

วิธีการลบ (delete) หรือยกเลิกการติดตั้งที่ถูกวิธีทำได้ดังนี้

1. เลือกเมนู Start

2. เลือก Control Panel

3. กดดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Add/Remove Programs

4. เลือกโปรแกรมที่เราต้องการจะลบ หรือ ยกเลิกการติดตั้ง

5. กดปุ่ม Add/Remove

           หลัง จากกดปุ่ม Add/Remove แล้วจะปรากฏหน้าต่างการยกเลิกการติดตั้งให้ แต่มีบางไฟล์หรือบางกรณีที่จะต้อง ใช้คำสั่งลบออกได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านการลบด้วยกรรมวิธีขั้นต้น สามารถเข้าไปลบไฟล์เหล่านั้นได้เลย

8. ใช้แต่ของใหม่เสมอ

           อุปกรณ์ ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์จะมีโปรแกรมไดว์เวอร์ (driver) เพื่อพูดคุยติดต่อระหว่าง window95 กับ ฮาร์ดแวร์ของเรา จะเป็นการดีถ้าเราสามารถอัปเดตโปรแกรมไดว์เวอร์เหล่านั้นให้ทันสมัยอยู่ตลอด เวลา เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

9. รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ

           ฝุ่นสามารถทำให้ชิปภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราร้อนขึ้นมามากกว่าธรรมดาและยัง เป็นตัวขัดขวางการไหลเวียนระบายความร้อนของอากาศอีกด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งให้เราถอดปลั๊กต่างๆ และเปิดฝาเครื่องขึ้นมา และเป่าฝุ่นออก อย่าเช็ดด้วยเศษผ้า ให้ใช้ปากเป่าหรือกระป๋องอัดลมสำหรับฉีดลมอย่างใดอย่างหนึ่งในการเป่าฝุ่น

10. ปิดเครื่องด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

           เมื่อใดก็ตามที่เสร็จการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะเลิกการใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์ อย่าได้ปิดเครื่องเลยทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มีการเก็บหน่วนความจำแคช ปิดไฟล์ และ เซฟข้อมูลคอนฟิกคูเรชั่นต่างๆ ก่อนที่เราจะปิดเครื่อง

เรา จำเป็นต้องต้องสั่งให้คอมพิวเตอร์ของเราชัตดาวน์ (shutdown) ก่อนเสมอ โดยไปที่ Start –> Shutdown แล้วกด OK เท่านี้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะจบการทำงานได้อย่างสวยงาม

ข้อมูลจาก FWDMAIL

เทคโนโลยีแห่งอนาคต2020

เทคโนโลยีแห่งอนาคต 2020

ให้โลกยุคอนาคตเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นและรวดเร็ว ซึ่งเราต้องก้าวให้ทันอย่างถูกต้อง เหมาะสมและไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีมากเกินไป พึงใช้ชีวิตด้วยความพอดี

ขอขอบคุณวีดีโอจาก Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=YtD_koTaIa0

SATA คืออะไร

SATA คืออะไร
ซาต้า คือระบบการรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม ซึ่งเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเดิม

SATA คืออะไร
           SATA ย่อมาจาก Serial Advanced Technology Attachment คือระบบการรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม โดยจะส่งข้อมูลทีละบิตเรียงกัน ทำให้ SATA สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีแบบขนาน (IDE) ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของ SATA นี้ยังช่วยให้การเรียกใช้โปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยตามท้องตลาดมี Hard disk อยู่สองรูปแบบ คือ รุ่นใหม่เรียกว่า Serial ATA หรือ SATA และอีกแบบคือ แบบ IDE ซึ่งทั้งสองแบบใช้สายสัญญาณและสายไฟในการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน การเลือกใช้งานต้องตรวจสอบว่า เมนบอร์ดรองรับการทำงานกับฮาร์ดิสค์แบบใดด้วย
            ฮาร์ดดิสก์ SATA จะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ 2 อย่างนั้นคือ
            -Native Command Queuing (NCQ) เป็นการเข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์แบบใหม่ทั้งในการอ่านและเขียน
            -Hot Plugging Hard Drives เป็นการช่วยในการเพิ่มหรือเอาออกของฮาร์ดดิสก์โดยที่ไม่ต้องรีสตาร์ต

Windows
            สำหรับสายของฮาร์ดดิสค์แบบ SATA นั้นจะเป็นสายเส้นเดียวที่ด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อเข้ากับตัวเมนบอร์ด และปลายอีกด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อเข้าที่ตัวฮาร์ดดิสค์แบบ SATA ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบนี้ก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวสายอัน เนื่องมาจากขนาดที่เล็กกว่าของสาย IDE ทำให้การจัดวางสายใช้เนื่อที่ภายในเคสน้อย

เปรียบเทียบสายแบบ IDE และสายแบบ SATA

แบบ IDE


แบบ SATA

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.adslcool.com
http://notebookspec.com

ทิปการใช้โปรแกรม Sound Recorder

คุณกำลังมองหาโปรแกรมในการบันทึกเสียงหรือเปล่า

Sound Recorder Windows 7ถ้าใช่ และถ้าคุณใช้โปรแกรม Windows 7 อยู่แล้ว คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาโปรแกรมที่ไหน เพราะทาง Microsoft ได้เตรียมเครื่องมือในการบันทึกเสียง หรือที่เรียกว่า Sound Recoder ไว้ให้แล้ว จริงๆ แล้วโปรแกรมนี้ ใน Windows XP ก็มีอยู่แล้ว แต่มีข้อจำกัดในเรื่องการเวลาในการบันทึก แต่สำหรับ Windows ได้แก้ปัญหานี้ให้แล้วบันทึกเสียงด้วยคอมฯ แทนเครื่องบันทึกเสียง

ทิปการใช้โปรแกรม Sound Recorder

Sound Recorder Windows 7

เราสามารถใช้โปรแกรม Sound Recorder แทนเครื่องบันทึกเสียงของคุณได้ เพียงคุณนำ Notebook เข้าไปในห้องประชุม และเปิดโปรแกรมบันทึกเสียง Sound Recorder คุณสามารถบันทึกเป็นช่วงๆ หรือจะบันทึกตลอดเวลาเลยก็ได้ (แต่ไม่แนะนำ) เพราะไฟล์อาจใหญ่จนเกินไป

วิธีใช้งานโปรแกรม Sound Recorder

 1. กดปุ่ม Start
 2. พิมพ์คำว่า Sound
 3. จะพบว่า Windows ค้นหาโปรแกรมให้ และมีชื่อโปรแกรม Sound Recorder ปรากฏให้
 4. กดปุ่ม Enter เพื่อเปิดโปรแกรม
 5. คุณจะหน้าต่าง Sound Recorder
 6. เมื่อต้องการบันทึกให้กดปุ่ม Start Recording ได้ทันที
 7. โปรแกรมจะเริ่มบันทึก และจะหยุด เมื่อคุณกดปุ่ม Stop Recording
 8. โปรแกรมจะให้คุณ Save
 9. ให้ตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ ไฟล์ที่ได้จะมีนามสกุล .WMA

ไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์ที่ Windows รู้จักดี แต่ถ้าคุณต้องการแปลงไฟล์เป็น MP3 แนะนำให้ไป download โปรแกรมนี้เลยครับ Freemake Video Converter โปรแกรมฟรี ที่สามารถแปลงไฟล์ได้หลากหลายมากๆ แถมยังมีหน้าตาที่น่าใช้มากๆ อีกด้วย

ทีมา : http://www.it-guides.com

WordPress คืออะไร?

WordPress คืออะไร?

            WordPress คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีระบบในการช่วยจัดการเนื้อหาบนเว็บ ได้อย่างง่ายดาย หรือที่หลายๆ คนใช้คำว่า Contents Management System(CMS)ซึ่งจริงๆ แล้ว โปรแกรมประเภท CMS มีเยอะแยะ อย่างเช่น PHP Nuke, Joomla, Mambo, OScommerce, Magento เป็นต้น  WordPress เป็น CMS ประเภท Blog  ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยภาษา PHP และทำงานบนฐานข้อมูล MySQL ภายในสัญญาอนุญาตใช้งานแบบ General Public License (GNU) มีเวปไซต์หลักอยู่ที่ http://www.wordpress.org  และมี free hosting สำหรับขอรับบริการฟรีที่  http://www.wordpress.com  WordPress เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สำหรับคนที่ต้องการมีบล็อกส่วนตัว เป็นที่โปรแกรมที่นิยมกันทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยเราด้วยเช่นกันครับ นอกจากการติดตั้งง่ายแล้ว WordPress ?ยังมีข้อดีก็คือ เราสามารถหาดาวน์โหลดธีม (Themes) หรือหน้าตาของเว็บ?รูปแบบต่างๆ

เรียบเรียงโดย ครูปิยะดนัย วิเคียน

รูปภาพและข้อมูลจาก http://www.wordpress.com

การใช้งาน Windows7 เบื้องต้น

Window 7 คืออะไร

         Windows 7 เป็นระบบปฎิบัติการ (Operating System) ของทาง Microsoft ที่ได้ทำการพัฒนาต่อเนื่องมากจาก Windows 98 , Me , 2000 , XP ,Vista จนมาถึงปัจจุบัน คือ Windows 7 นั้นเอง โดยกลุ่มเป้าหมายของ Windows 7 นี้ก็คือบุคคลทั่วไป ตามองค์กร ตามบ้าน ที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดย Windows 7 จะเป็นระบบปฎิบัติการที่เอามาลงบน Hardware อีกทีึ  โดยทาง Microsoft ได้ใช้ภาษา C , C++ ในการพัฒนา

      Windows 7 นั้นได้ออกมาหลาย Edition เหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นตัว Windows 7 Starter, Window 7 Home Basic,Windows Home Premium,WIndow 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ultimate โดยของแตกต่างระหว่าง Editions ของ Windows 7 นั้นก็คือ การเพิ่ม Functions และลูกเล่นในการทำงานครับ ซึ่งถ้าเราจ่ายเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้ฟังก์ชั่นในการทำงานหรือลูก เล่นเพิ่มขึ้นนั้นเองครับ

ขอขอบคุณวีดีโอจาก http://www.youtube.com/watch?v=FWwIox1QDe0

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอขอบคุณข้อมูล เนื้อหา และรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต