Category Archives: ผลงาน

สื่อการสอน เคสหรือซีพียู

หนังสั้น เคสหรือซีพียู

หนังสั้น เคสหรือซีพียู จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ผลงานอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไรต้องขออภัยด้วยนะครับ….

รางวัลแรกจัดทำสื่อการเรียนการสอน

สืบเนื่องจากการได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555” นั้น  ข้าพเจ้าได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์จนสามารถได้รับเกียรติบัตรมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาบล็อกเพื่อการเรียนการสอน  ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติบัตรใบแรกในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

1