Category Archives: คู่มือโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม Aleo Flash Intro and Banner Maker

โปรแกรม Aleo Flash Intro and Banner Maker Ver. 3.4 เป็นโปรแกรมจัดการและออกแบบหัวเว็บในรูปแบบแฟลช ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

1. เปิดโปรแกรม Aleo Flash Intro and Banner Maker Ver. 3.4 ข้างในโฟลเดอร์จะมีไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้ง 3 ไฟล์ คือ setup.exe, flashbannermaker.exe, key.reg

2

2. คลิกติดตั้งโปรแกรม โดยเลือก setup.exe

3

3. ให้คลิก Next

4

4. เลือก I accept the agreement

5

5. คลิก Next

6

6. คลิก Next

7

7. ติ๊กเครื่องหมายถูก Create a desktop icon >> next

8

8. คลิก Install

9

9. รอให้โปรแกรมทำการติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จจากนั้นคลิก Next

10

10. จากนั้นเอาเครื่องหมายถูกออก คลิก >> Finish

11

11. จากนั้นคัดลอก flashbannermaker.exe ไปวางในตำแหน่งติดตั้งโปรแกรม

13

12. คลิกขวาโปรแกรม เลือก >> Properties

14

13. คลิก Open File Location

15

14. จากนั้นวางไฟล์ที่คัดลอกตอนต้น

16

17

15. คลิกติดตั้ง Key.reg

18

16. เมื่อปรากฏหน้าจอขึ้นมาให้คลิก Yes

19

17. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เราคลิกเลือก OK  เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับ

20