Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การแทรกรูปภาพด้วยคำสั่ง HTML

ผลการสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1

ผลการสอบปลายภาค 2.2558

ผลการสอบปลายภาค
วิชา เทคโนโลยีสื่อประสม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558

ผลการสอบระหว่างภาค

ผลการสอบระหว่างภาค
วิชา เทคโนโลยีสื่อประสม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558

เอกสารงานนำเสนอ

เอกสารงานนำเสนอ_หนังสั้น

เอกสารงานนำเสนอ_รายการ

แบบบันทึกหัวเว็บ ม.5 ปีการศึกษา 2558

แบบทดสอบที่ 8

คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนทำการสร้างเอกสาร html ด้วยอิดิเตอร์ Notepad เพื่อจัดรูปแบบโดยใช้รูปภาพและพื้นหลังตามที่กำหนด
2. ทำหัวเรื่องอุปกรณ์จัดเส้นทางให้เคลื่อนไหวไปทางขวา
3. บันทึกงานเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของตนเอง
4. บันทึกเอกสาร html ชื่อ test502_2.html

test502.2

พื้นหลัง

image1

รูปภาพ

4 6

ประกาศผลการเรียน 2/2557

นักเรียนสามารถดูผลการเรียนของตนเองโดยเลือกระดับของของตนเองแล้วใส่รหัสผ่านเพื่อตรวจสอบผลการเรียนนะครับ

l1

ugv42

ugv421ugv422
504

505506

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64

สรุปผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่

IMG_3289

IMG_3306

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิงวนาภรณ์    ยะอินทร์
2. เด็กหญิงสุภัทฑริกา    ยะหัวฝาย

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

 

 กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

รายชื่อนักเรียน

1. นายนภัสดล  อินต๊ะวงค์
2. นายวรวุฒิ    จันต๊ะตื้อ

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64  ประจำปี 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

0002

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จ.แพร่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จ.แพร่

http://www.north64.sillapa.net/

Cr…http://www.north64.sillapa.net/

การค้นหาข้อมูล

คลิกเพื่อตอบคำถามการค้นหาข้อมูล

ใบงาน Access

ใบงาน

คะแนนสอบระหว่างภาค 2/2556

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)

ประจำปีการศึกษา 2557

1

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อสังคมออนไลน์

2ขอความกรุณาคณะครูที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่านกรอกข้อมูลเว็บบล็อกของตนเองและประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยครับ …ขอขอบคุฯมากครับ

ssss1