Category Archives: หลักการเขียนโปรแกรม

การวิเคราะห์พื้นที่ผิววงกลม

ให้วิเคราะห์ และเขียนอัลกอริทึม (algorithm) ผังงาน (Flowchart Diagram) และรหัสเทียม หรือ ซูโดโค้ด (Pseudo Code)

พื้นที่ผิวของวงกลม = 4πr²

กำหนดให้  π  = 3.14

r = รัศมีของวงกลม

 1. การวิเคราะห์

 1. สิ่งที่ต้องการ : พื้นที่ผิวของวงกลม
 2. ผลลัพธ์ :  พื้นที่ผิวของวงกลม = ?
 3. ข้อมูลนำเข้า : รัศมีของวงกลม (r)
 4. ตัวแปร : ตัวแปรจำนวน 2 ตัว ซึ่งกำหนดดังนี้r แทน รัศมีของวงกลม

  area แทน พื้นที่ผิวของวงกลม

 5. ขั้นตอนการประมวลผล :
 • เริ่มต้น
 • รับข้อมูลเข้า r (รัศมีของวงกลม)
 • ประมวลผล area =4*3.14*(r*r)
 • พิมพ์ค่า area (พื้นที่ของวงกลม)
 • จบการทำงาน

ผังงาน

ซูโดโค๊ด