แบบฝึกหัดที่ 3 การแทรกรูปภาพ

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<title>ลักษณะของเครือข่าย</title>
<meta charset=”utf-8″ />
</head>
<body background=”pic/18.jpg”>
<h2><center><b><u><font color=”blue”><marquee behavior=”alternate” direction=”left” hspace=”300″ scrollamount=”20″>ลักษณะของเครือข่าย</marquee></font>
</u></b></center></h2>
<hr size=”2″ width=”30%” color=”orange” align=”center” />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><big><font color=”blue”>การ</font></big></b> ในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน สามารถแบ่งลักษณะของเครือข่ายตามบทบาทของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารได้ ดังนี้
<ol>
<li><b><font color=”blue”>เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ หรือไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (client-server network)</font></b> จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องให้บริการต่างๆ เช่น บริการเว็บ และบริการฐานข้อมูล การให้บริการขึ้นกับการร้องขอบริการจากเครื่องรับบริการ เช่น การเปิดเว็บเพจ</li>
<center><img src=”pic/1.jpg” width=”20%” /></center>
<li><b>เครือข่ายระดับเดียวกัน (Peer- to- Peer network: P2P network) <font color=”blue”>เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใช้งานส่วนใหญ่มักใช้ในการแบ่งปันข้อมูล เช่น เพลง ภาพยนตร์ โปรแกรม และเกม</li>
<center><img src=”pic/2.jpg” width=”20%” /></center>
<hr size=”2″ width=”40%” color=”brown” align=”center” />
<center><u>ผู้จัดทำ</u><br />
นายกกกกกกกก กกกกกกก</center>
</body>
</html>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

Screenshot (472)

โฆษณา

Posted on กรกฎาคม 17, 2016, in ภาษา HTML. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: