แบบฝึกหัดที่ 2 การจัดรูปแบบตัวอักษร

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<title>สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อสาร</title>
<meta charset=”utf-8″ />
</head>
<body bgcolor=”orange” text=”black”>
<h2><center><b><u><font color=”blue”><marquee behavior=”alternate” direction=”right” hspace=”300″ scrollamount=”20″>สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อสาร</marquee></font>
</u></b></center></h2>
<hr size=”2″ width=”50%” color=”green” align=”center” />
<font color=”blue”><big>แบ่ง</big></font>ออกเป็น 2 ประเภท คือ สัญญาณแอนะล็อก (analog signal) และสัญญาณดิจิทัล <sub>(digital signal) </sub>
<b><font color=”violet”><u> สัญญาณแอนะล็อก</u></font></b> เป็นสัญญาณที่มีขนาดแอมพลิจูด <sup> (amplitude) </sup> ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและเป็นค่าต่อเนื่อง <s>เช่น</s> เสียงพูด และเสียงดนตรี
<b><font color=”brown”><u> ส่วนสัญญาณดิจิทัล</u></font></b> ถูกแทนด้วยระดับแรงดันไฟฟ้าสองระดับเท่านั้นโดยแสดงสถานะ เป็น “0” และ “1” ซึ่งตรงกับรหัสตัวเลขฐานสอง

<hr size=”2″ width=”40%” color=”yellow” align=”left” />
<marquee behavior=”alternate” direction=”right” hspace=”100″><hr size=”2″ width=”40%” color=”sky blue” align=”center” /></marquee>
<center><u>ผู้จัดทำ</u><br />
นายกกกกกกกก กกกกกกก</center>
</body>
</html>

 

ผลลัพธ์

Screenshot (444)

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 2, 2016, in ภาษา HTML. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: