แบบฝึกหัดที่ 1 การจัดรูปแบบตัวอักษร

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<title>การสื่อสารข้อมูล</title>
<meta charset=”utf-8″ />
</head>
<body bgcolor=”pink” text=”black”>
<h2><center><b><u><font color=”violet”>การสื่อสารข้อมูล</font>
</u></b></center></h2>
<hr size=”2″ width=”50%” color=”orange” align=”center” />
<big>การ</big>สื่อสารข้อมูล <i><u>หมายถึง</u></i>
การแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าว<sub>สาร</sub>โดย<b><sub>ผ่าน</sub></b>
ทางสื่อ<s>กลาง</s>ในการสื่อสาร ซึ่งอาจ<sub>เป็น</sub>
สื่อกลางประเภทที่มีสายหรือไร้สายก็ได้
องค์ประกอบพื้นฐาน<sup>ของ</sup>ระบบ<s>การ</s>
<font color=”sky blue”>สื่อสารข้อ</font><small>มูล</small>
<hr size=”2″ width=”50%” color=”red” align=”left” />
<hr size=”2″ width=”30%” color=”white” align=”center” />
<hr size=”2″ width=”70%” color=”blue” align=”right” />
<center><u>ผู้จัดทำ</u><br />
นายกกกกกกกก กกกกกกก</center>
</body>
</html>

ผลลัพธ์

Screenshot (436)

Posted on มิถุนายน 24, 2016, in ภาษา HTML and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: