เฉลยใบงานที่ 2

tel

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่</title>
</head>
<body background=”pic/images.jpg”>
<marquee behavior=”scroll” direction=”left”><b><font color=”blue” size=”4″><u>การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่</u></font></b></marquee>
<hr size=”3″ width=”50%” color=”pink” />
<center><img src=”pic/tel.jpg” width=”30%”></center><br />
<font color=”blue”>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobilephone communication)</font> ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่าง
เครื่องโทรศัพท์และเสา รับส่งสัญญาณ (tower) ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล (cell) สัญญาณการสื่อสาร
ระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อเสา สัญญาณทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยสายสื่อสาร ซึ่งเมื่อ
ผู้ใช้งานโทรศัพท์มีการเคลื่อนที่ออกห่างจากเซลหนึ่ง ไปในเซลอื่น สัญญาณการเชื่อมต่อของโทรศัพท์จะถูกส่งต่อไปยังเสารับส่งสัญญาณของเซลต่อไปเรื่อยๆ
โดยทั่วไปเซลหนึ่ง ๆ สามารถครอบคลุมรัศมีได้ไกลหลายกิโลเมตร
</body>
</html>

โฆษณา

Posted on กรกฎาคม 5, 2015, in ภาษา HTML. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: