เฉลยใบงานที่ การจัดรูปแบบหน้าเอกสารและตัวอักษร

f3

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล</title>
</head>
<body bgcolor=”yellow”>
<center><u><b><h3><font color=”blue”>&copy;รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล</font></h3></b></u></center>
<hr width=”50%” color=”orange” align=”center” />
<big>รูป</big>แบบการรับ-ส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งข้อมูลแบบขนาน <sub>หรือ</sub>อนุกรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบดังนี้</dd><br />
<b><font color=”blue”>1) การสื่อสารทางเดียว (simplex transmission) </font></b> ข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง <sup>เช่น</sup> เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง บางครั้งเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่าการส่งทิศทางเดียว (unidirectional transmission) <font color=”violet”>เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ</font><br />
<b><font color=”blue”>2) การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (half duplex transmission) </font></b> สามารถส่งข้อมูลทั้งสองฝ่าย แต่<sup>จะ</sup>ต้องผลัดกันส่งและผลัดกันรับจะส่งและรับพร้อมกันไม่ได้ <font color=”skyblue”>เช่น วิทยุการสื่อสาร (walkie-talkie radio)</font><br />
<b><font color=”blue”>3) การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex transmission) </font></b> สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและ<sup>ผู้ส่ง</sup>สามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลา เดียวกัน <sub>เช่น</sub> การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนา<s>คุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน</s><br />
<hr width=”50%” color=”red” align=”left” />
<hr width=”50%” color=”green” align=”right” />
</body>
</html>

โฆษณา

Posted on มิถุนายน 30, 2015, in ภาษา HTML and tagged , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: