Daily Archives: กันยายน 23, 2012

การแทรกรูปภาพพื้นหลังในโปรแกรม MS-Excel

วิธีการแทรกรูปภาพพื้นหลังในโปรแกรม MS – Excel 2010

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขึ้นมา

2. ไปที่ Ribbon   > เค้าโครงหน้ากระดาษ > พื้นหลัง

3. ทำการเลือกรูปภาพที่จะใส่เป็นพื้นหลัง เลือก “แทรก”

4. จะได้พื้นหลังที่เลือกตามต้องการ

วิธีการเลือกรูปภาพที่จะแทรกลงพื้นหลังแล้วแสดงออกมาสวย ควรมีขนาดใหญ่พอสมควร รูปภาพเหมาะสมกับเรื่องนั้น ๆ อ่านง่าย สบายตา และดูแล้วทำให้งานของเราดูดีขึ้นนะครับ…….

โฆษณา