Daily Archives: กันยายน 8, 2012

ความหมายของดอกไม้ ที่นำมาใช้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

           ความหมายของดอกไม้ต่างๆ ตามโบราณท่านมีความเชื่อว่า ดอกไม้แต่ละอย่างนั้น ยังมีความหมายในตัวของมันเอง ท่านจึงนำดอกไม้แต่ละชนิด มาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่ว่าผู้ใดนำดอกไม้อะไรมาถวาย การดำรงชีวิตของผู้นั้น จะได้รับผลตามความหมายของดอกไม้ ที่นำมาถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ ดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายดังนี้

 

 

– ดอกมะลิหอม หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข

– ดอกพุด หมายถึง พบแต่สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่บริสุทธิ์

– เขี้ยวกระแต หมายถึง มองเห็นแต่สิ่งที่ดี

– ดอกบัวหลวง หมายถึง ความสุข, ความสำเร็จ

– กุหลาบแดง หมายถึง ความรักที่สดชื่น

– กล้วยไม้ หมายถึง ทำอะไรราบรื่น

– ไผ่กวนอิม หมายถึง เป็นมิ่งขวัญแก่ตนเอง

– ดาวเรื่อง หมายถึง พบแต่ความรุ่งเรื่อง

– ใบมะตูม หมายถึง มีชื่อเสียง

– ดอกชบา หมายถึง พบความสำเร็จ

– หญ้าแพรก หมายถึง มีความฉลาด

– ดอกลำโพง หมายถึง มีความโด่งดังทั่วฟ้า

– บานไม่รู้โรย หมายถึง รักไม่รู้โรย

++ข้อมูลจาก FWD MAIL++

++รูปภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต++

โฆษณา