งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 62

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและ สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2555  นับเป็นครั้งที่ 62 และครบรอบ 100 ปี (นับตั้งแต่เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455) ในชื่องาน “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” Supremacy with Grace and Wisdom โดยกาหนดจัดกิจกรรมทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ดังนี้

กำหนดการจัดงาน

ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย และ สพท. เดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ระดับภาค
ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ชัยภูมิ วันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัด ระยอง วันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
ภาคใต้ จังหวัด ภูเก็ต วันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

++++++++++++++++++++++++++++++++++

สามารถติดตามข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติม โดยคลิกที่รูปภาพหรือลิงค์ข่างล่าง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
แล้วพบกันนะครับในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62……………….

ข้อมูล รูปภาพจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62, http://www.sillapa.net/home/

เรียบเรียงโดยครูปิยะดนัย  วิเคียน

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 13, 2012, in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: