แหล่งรวมข้อสอบ

แบบทดสอบออนไลน์ภาษาไทย (http://www.dekgeng.com/thai/index.html) 
แบบทดสอบวิชาภาษาไทยช่วงชั้นที่ 3-4 โดยครูภาทิพ (http://www.st.ac.th/bhatips/tip_testcenter.html)
 
ข้อสอบวิชาภาษาไทย (ไทยกู๊ดวิวดอทคอม)(http://www.thaigoodview.com/library/exam/intro/thai.htm)
 
ทดสอบความรู้ภาษาไทย(http://dbsql.sura.ac.th/quiz/thai1/thai.asp)
 
แบบทดสอบออนไลน์คณิตศาสตร์(http://www.dekgeng.com/math/index.html)
 
ศูนย์วัดความรู้คณิตศาสตร์ตามอัธยาศัย(http://www.thai-mathpaper.net/papers_offline.php)
 
ทดสอบคณิตศาสตร์(http://www.thatquiz.org)
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์(http://www.pratabong.com/P_web/math/math_ProblemsCorner.htm)
 
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน สปช.(http://www.dekgeng.com/sorporchor/index.html)
 
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน(http://www.dekgeng.com/special/index.html)
 
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา (ไทยกู๊ดวิวดอทคอม)(http://www.thaigoodview.com/library/exam/intro/social.htm)
 
แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ(http://www.dekgeng.com/english/index.html)
 
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ไทยกู๊ดวิวดอทคอม)(http://www.thaigoodview.com/library/exam/intro/english.htm)
 
Wordskills ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(http://www.wordskills.com/level/index.html)
 
Free Practice Exam ข้อสอบมาตรฐานต่างๆ(http://www.4tests.com)
 
รวมข้อสอบ Eduzones.com(http://www.eduzones.com/news.aspx?zone_id=3&type=5 )
 
รวมข้อสอบแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(http://www.mathcenter.net/forum/showthread.php?t=1701)
 
รวมข้อสอบ O-NET ปี 2550(http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=107&post_id=24943) 
 
ศูนย์สอบออนไลน์เพื่อเสริม E-Learning และ E-Education(http://www.thaiall.com/quiz/indexo.html)
 
คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ ศูนย์รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ปลาย(http://www.thai-mathpaper.net/papers_center.php)
 
ข้อสอบโควต้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 49(http://www.sudipan.net/phpBB2/viewtopic.php?p=15987#top)
 
แนวข้อสอบ Admission(http://blog.eduzones.com/payza9119/9801)
 
รวมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาต่างๆ(http://www.download.roonpee.com/test.php)
 
คลังข้อสอบ ม.3(http://www.kruesanbannok.com/doc/s3_bud.html)
 
รวมข้อสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์(http://www.unigang.com/Article/262)
 
คลังข้อสอบวิชาการดอทคอม(http://www.vcharkarn.com/exam/)
 
รวมข้อสอบทบทวน ม.1-ม.3(http://www.dektriam.net/TopicRead.aspx?topicID=108796)
 
ข้อสอบโอลิมปิก(http://www.pratabong.com/P_web/math/math_Olympic.htm)
 
รวมข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=oopps&date=26-04-2007&group=1&gblog=1) 
 
รวมข้อสอบ Admission(http://www.wt.ac.th/temp/exam-Onet/index.html)
 
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย(http://www.thaigoodview.com/library/exam/intro/index.html)
 
รวมข้อสอบ O-NET และ A-NET(http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=107&post_id=14010) 
 
คลังข้อสอบประถมศึกษา(http://www.kruaung.com/index.php?mo=3&art=230347) 
 
คลังข้อสอบศูนย์ภาษาไทย จังหวัดตราด(http://www.examtrat.org/) 
 
คลังข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา(http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=107&post_id=48752) 
 
คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ครูกิ้ม(http://www.krukim.com/test%20sci/indextest.html) 
 
คลังข้อสอบ ป.1-ป.6(http://dimonclub.com/test/pt/html/3.html) 
 
คลังข้อสอบครูอีสานบ้านนอก(http://www.kruesanbannok.com/web/blog/view.php?article_id=55) 
 
ศูนย์สอบ online เพื่อเสริม e-learning(http://www.thaiabc.com/quiz/indexo.html) 
 
คลังข้อสอบอักษรเจริญทัศน์(http://www.hwn.ac.th/testinven/html/2.html) 
 
คลังข้อสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์(http://www.tbk.ac.th/banktest/) 
 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์(http://www.mc41.com/education/question.htm) 
 
คลังข้อสอบช่วงชั้นที่ 2(http://www.thaigoodview.com/library/exam/intro/class2.htm) 
 
แนวข้อสอบปลายภาค(http://edugood.igetweb.com/index.php) 
 
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET(http://www.seal2thai.org/sara/sara023.htm) 
 
ตัวอย่างข้อสอบ Admission(http://www.wt.ac.th/temp/exam-Onet/index.html) 
 
ข้อสอบโรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์(http://www.khanchai.ac.th/khosob.php) 
 
ข้อสอบโควต้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(http://www.sudipan.net/test/) 
 
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET (คอมพิวเตอร์)(http://krunes.maepa.org/teach/test/onet.htm)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: