หลักการออกแบบเว็บไซต์

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา เรื่อง หลักการออกแบบเว็บไซต์

(https://krupiyadanai.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-html/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C/)

2. ออกแบบเว็บไซต์ตามขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์  หัวข้อ ประชาคมอาเซียน

ตัวอย่าง

1. การกำหนดโครงสร้างของเว็บ

9

2. การกำหนดการเชื่อมโยงเว็บเพจ

10

3. การออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์

12

13

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: