พื้นฐานการสร้างเว็บ

ใบงาน

คำสั่ง

  1. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องลงในสมุด
  2. ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม https://krupiyadanai.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-html/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A/
  3. ค้นหา และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต

คำถาม

  1. อินเทอร์เน็ต คืออะไร และมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง
  2. WWW, Website, Webpage, Homepage คืออะไร
  3. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Webserver) และ เว็บโฮสติง (Web Hosting) แตกต่างกันอย่างไร
  4. ทำไมต้องมีการกำหนดชื่อโดเมนขึ้นมาใช้งาน
  5. ให้อธิบายที่อยู่เว็บต่อไปนี้  http://www.tat.or.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: