การสร้างลิสต์รายการ

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล</title>
</head>
<body>
<b><u><font color=”blue”><center><h3>รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล</h3></center></font></u></b>
<hr size=”2″ color=”skyblue” width=”50%”>
<br /><br />
การับ-ส่งข้อมูลแบบขนานและอนุกรมแบ่งได้ 3 แบบดังนี้
<ol type=”1″>
<li><font color=”brown”><b>การสื่อสารทางเดียว (simplex transmission)</b></font>
ข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง บางครั้งเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่าการส่งทิศทางเดียว (unidirectional transmission)
เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ</li>
<li><b><font color=”brown”>การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (half duplex transmission)</b></font>
สามารถส่งข้อมูลทั้งสองฝ่าย แต่จะต้องผลัดกันส่งและผลัดกันรับจะส่งและรับพร้อมกันไม่ได้
เช่น วิทยุการสื่อสาร (walkie-talkie radio) </li>
<li><b><font color=”brown”>การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex transmission)</b></font>
สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลา เดียวกัน
เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน</li>
</ol>
</body>
</html>

ผลลัพธ์

h3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: