การจัดรูปแบบหน้าเอกสาร

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>การจัดรูปแบบหน้ากระดาษ</title>
</head>
<body>
<center><h3>การสื่อสารข้อมูล</h3></center><br />
<hr size=”5″ width=”50%” color=”green” align=”center” /> <br />
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้<br />
<br />1. ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล คือ สามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ระบบดีเอส แอล (Digital Subscriber Line: DSL)
<br />2. ความถูกต้องของข้อมูล คือ การรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารเป็นการส่งแบบดิจิทัล ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลจึงมีความเชื่อถือได้สูง
<br />3. ความเร็วของการรับส่งข้อมูล คือ การใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทำได้ อย่างรวดเร็ว เช่น การดูภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
<br />4. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูล คือ การรับและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารสามารถทำได้ในราคาถูกกว่าการสื่อสารแบบอื่น เช่น การใช้งานโทรศัพท์โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า วอยซ์โอเวอร์ไอพี (Voice over IP: V๐IP) จะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้งานโทรศัพท์โดยผ่านระบบโทรศัพท์พื้นฐาน หรือการใช้อีเมล์ส่งข้อมูลหรือเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีค่าใช้จ่าย ต่ำกว่า และรวดเร็วกกว่าการส่งเอกสารด้วยวิธีอื่น
<br />5. ความสะดวกในการแบ่งปันทรัพยากร คือ องค์กรสามารถใช้อุปกรณ์สารสนเทศร่วมกันได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายติดตั้งอุปกรณ์ให้กับทุกเครื่อง เช่น เครื่องพิมพ์
<br />6. ความสะดวกในการประสานงาน คือ องค์กรที่มีหน่วยงานย่อยหลายแห่งที่อยู่ห่างไกลกันสามารถทำงานประสานกันผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล และการแก้ไขเอกสารร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย
<br />7. ขยายบริการขององค์กร คือ องค์กรสามารถกระจายที่ทำการไปตามจุดต่างๆ ที่ต้องการให้บริการ เช่น ธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ สามารถถอนเงินได้จากตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น
<br />8. การสร้างบริการรูปแบบใหม่บนเครือข่าย คือ การให้บริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา เช่นการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น
<hr size=”2″ width=”50%” color=”blue” align=”right” /> <br />
<hr size=”3″ width=”50%” color=”pink” align=”left” /> <br />
</body>
</html>

ผลลัพธ์ที่ได้

f1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: