การแทรกมัลติมีเดีย

การเล่นไฟล์เสียงบนเว็บ

เสียงที่เรานำมาวางบนเว็บเพจมีหลายรูปแบบ ดังนี้

  • ไฟล์เสียงที่เปิดด้วยโปรแกรม Media Player ของ Windows หรือ LiveAudio ปลั๊กอินของ Netscape ได้แก่ .au (Audio), .snd (Sound), .wav (Wave form-audio), .aiff (Audio Interchang File Format), .mid หรือ .midi (Musical Instrument Digital Interface) และไฟล์ mp3 ที่กำลังนิยมในปัจจุบัน
  • ไฟล์เสียงที่เปิดด้วยโปรแกรม RealAudio ได้แก่ .ra หรือ .ram (Real Audio), .rpm (Real Palyer)

การเล่นไฟล์เสียงบน IE (bgsound)

รูปแบบของแท็ก              
<bgsound src=”ไฟล์เสียง” loop=”จำนวนครั้ง” />

ค่าที่กำหนดให้ใช้  

ไฟล์เสียง คือ ตำแหน่งของไฟล์เสียง .wav, .au หรือ .mid เท่านั้น
จำนวนครั้ง คือ จำนวนครั้งที่เล่นไฟล์เสียงนั้น
Infinite หรือ -1 จะเล่นวนไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ
เลขจำนวนเต็มบวก จะเล่นวนตามจำนวนครั้งที่ระบุ

ตัวอย่างการเล่นไฟล์เสียง IE

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>การแทรกไฟล์เสียง</title>

</head>

<body>

<bgsound src=”sound/single.mid” loop=”2″ />

</body>

</html>

เมื่อเราเปิดไฟล์ html นี้ขึ้นมา เราจะได้ยินเสียงเพลงทันที แต่จะไม่ส่วนของการควบคุมปิดเดเสียง ถ้าหากเราต้องการเล่นเสียงวนเรื่อย ๆ ให้เป็นตัวเลขที่ loop เป็น Infinite

<bgsound src=”sound/single.mid” loop=”infinite” />

การเล่นไฟล์มัลติมีเดียด้วย Embed
embed เป็นแท็กที่ใช้ในการแสดงออบเจ็กต์ใด ๆ โดยจะเป็นแท็กที่บอกให้บราวเซอร์เรียกตัวปลั๊กอินของไฟล์มัลติมีเดียตัวนั้นขึ้นมาบนหน้าเว็บเพื่อเปิดดูไฟล์ ดังนั้น embed จึงสามารถใช้งานกับไฟล์ใด ๆ ก็ได้ แต่จะสามารถดูบนเว็บได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าบราวเซอร์ที่เราใช้เปิดดูมีปลั๊กอินที่ใช้เปิดดูไฟล์ดังกล่าวหรือไม่

ปลั๊กอิน (Plug-in) คือ โปรแกรมตัวเล็ก ๆ ที่ติดตั้งกับบราวเซอร์ในเครื่องของผู้เข้าชมเว็บเพื่อให้ใช้เปิดดูไฟล์รูปแบบต่าง ๆ ถ้าบราวเซอร์ไม่มีปลั๊กอินของไฟล์ชนิดนั้นติดตั้ง ก็จะไม่สามารถเปิดไฟล์ดังกล่าวได้

ชื่อแท็ก          

embed

ชื่อแอตทริบิวต์
src (ตำแหน่งไฟล์มัลติมีเดีย)
width, height (ความกว้าง ความสูงของออบเจ็กต์)
autostart (เปิดมาเริ่มเล่นเลยหรือไม่ มี 2 ค่า คือ true และ false)
loop (จำนวนครั้งที่เล่นซ้ำ ใช้ใน Netscpae)
playcount (จำนวนครั้งที่เล่นซ้ำ ใช้ใน IE)

รูปแบบของแท็ก        

 

ตัวอย่างการใช้ embed เล่นไฟล์เสียง

 

คำอธิบาย

sound คือ ชื่อโฟลเดอร์เก็บไฟล์เสียง

smart คือ ชื่อไฟล์เสียง

.m4a คือ นามสกุลของไฟล์เสียง

ผลลัพธ์ที่ได้

1

ตัวอย่างการใช้ embed เล่นไฟล์วิดีโอ

 

คำอธิบาย

video คือ ชื่อโฟลเดอร์เก็บไฟล์มัลติมีเดีย

budsaba คือ ชื่อไฟล์มัลติมีเดีย

.mp4 คือ นามสกุลของไฟล์มัลติมีเดีย

ทางเลือกสำหรับบราวเซอร์ที่ไม่รู้จัก embed <noembed>

noembed (No Embedded Media Support) จะเป็นแท็กที่บราวเซอร์ Netscape กำหนดขึ้นมา ไม่ใช่แท็กมาตรฐาน และใช้เพื่อเป็นทางเลือกกรณีบราวเซอร์ไม่สามารถแสดงแท็ก embed ได้ ก็จะแสดงเนื้อหาในส่วนของแท็ก noembed แทน โดยในเนื้อหาส่วนของแท็ก noembed เราจะใส่รูปหรือข้อความบริเวณ embed ที่ไม่สามารถแสดงอะไร

รูปแบบของแท็ก

                            

                                      <noembed>  

                                      เนื้อหาบรรยายถึงส่วนที่เป็น embed

                                      </noembed>           
</embed>

ตัวอย่างการใช้ noembed

 

การเล่นไฟล์วิดีโอใน IE <img>

เราสามารถเล่นไฟล์วิดีโอโดยใช้แท็ก img ที่ใช้แสดงรูปได้ โดยเราจะใช้แอตทริบิวต์ dynsrc (DYNnamic SouRCe) ซึ่งเป็นแอตทริบิวต์เฉพาะ IE และสามารถเล่นไฟล์วิดีโอที่วินโดวส์รู้จักได้ เช่น .avi, .mpeg, .wmv เป็นต้น

รูปแบบของแท็ก

<img dynsrc=”ไฟล์วิดีโอ” loop=”จำนวนครั้ง” />  

Loop (จำนวนครั้งที่เล่นซ้ำ infinite หรือ จำนวนเต็มบวก)         

ตัวอย่างการเล่นไฟล์วิดีโอใน IE

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>การแทรกไฟล์วิดีโอ</title>

</head>

<body>

<img dynsrc=”video/budsaba.mp4″ loop=”infinite” />

</body>

</html>

การรัน Java Applet <applet>, <param>

          Java Applet เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาจากภาษา Java มีจุดประสงค์เพื่อเรียกใช้แสดงบนหน้าเว็บ ไม่ว่าจะเป็นเกม แอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหว และอื่น ๆ

รูปแบบของแท็ก HTML และ XHTML
<applet code=”ไฟล์.class ” height=”ความสูง”  width=”ความกว้าง” >

</applet>

ตัวอย่างการรัน Java Applet

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>การแทรก Java Applet</title>

</head>

<body>

<center>

<applet code=”a.class” width=”200″ height=”400″>

<param name=”image” value=”pic1.pic” />

<param name=”href” value=”http://www.ibdprince.com/java.shtml&#8221; />

</applet>

</center>

</body>

</html>

จากโค้ดเราจะเรียกไฟล์ a.class ซึ่งเป็น Applet ขึ้นมาแสดง โดยจะกำหนดค่าเริ่มต้นสองค่าให้กับApplet คือ ค่า image และค่า href ผ่านทางแท็ก param (สำหรับค่า param ของแต่ละ Applet จะไม่เหมือนกัน การกำหนดก็ต้องทำอย่างถูกต้องจึงสามารถสั่งให้ Applet ทำงานได้ ซึ่งสามารถศึกษาได้จาก Applet ตัวนั้น)

 

ข้อมูลอ้างอิง

http://piemee.blogspot.com/p/html_12.html

http://www.hellomyweb.com/index.php/main/content/19

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: