การจัดวางเนื้อหาบนเว็บ

โดยปกติเมื่อเราเขียนข้อมูลต่าง ๆ ใน Text Editor เมื่อนำไปแสดงผลที่บราวเซอร์จะไม่เหมือนกับรูปแบบที่เราเขียนใน Text Editor เพราะว่าการจัดรูปแบบเอกสารต้องใช้คำสั่งภาษา HTML เพื่อกำหนดให้เอกสารมีรูปแบบตามต้องการ เมื่อแสดงผลในเว็บบราวเซอร์

1. การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่<br />

แท็ก <br /> เป็นคำสั่งที่กำหนดจุดสิ้นสุดของบรรทัด (break rule) แล้วทำการขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อแสดงข้อความส่วนที่เหลือในบรรทัดถัดไป คำสั่งนี้จึงให้ผลเสมือนการกดคีย์ ENTER บนคีย์บอร์ดนั่นเอง

ข้อสังเกต

แท็ก <br /> ส่วนใหญ่มักนิยมจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยค โดยต้องการให้แสดงผลประโยคใหม่ในบรรทัดต่อมา

 ตัวอย่างการใช้แท็ก <br />

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<title>การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่</title>

</head>

<body>

การใช้งานคำสั่ง br  <br />ซึ่งเป็นคำสั่งที่ทำให้ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่

</body>

</html>

ผลลัพธ์ที่ได้

p1

2. การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่ <p>

 แท็ก <p> เป็นแท็กที่สั่งให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ขึ้นย่อหน้าใหม่ (paragraph) โดยจะมีการเว้นบรรทัดว่างไว้ 1 บรรทัด

รูปแบบแท็ก  

<p>ข้อความที่ต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่</p>

ตัวอย่างการใช้งานแท็ก <p>

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<title>การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่</title>

</head>

<body>

การใช้งานคำสั่ง p <p>ซึ่งเป็นคำสั่งที่ทำให้ข้อความขึ้นย่อหน้าใหม่</p>

</body>

</html>

ผลลัพธ์ที่ได้

p2

ข้อสังเกต
จะเห็นได้ว่าการขึ้นบรรทัดใหม่ของคำสั่ง <br> และ <p> นั้น การเว้นว่างระหว่างบรรทัดของทั้งสองมีความแตกต่างกัน โดยที่คำสั่ง <br> ช่องว่างระหว่างบรรทัดจะน้อยกว่าคำสั่ง <p>

 

3. การจัดวางตำแหน่งข้อความในย่อหน้า

เราสามารถจัดเรียงข้อความในแต่ละย่อหน้าของเว็บเพจได้  โดยการกำหนดตำแหน่งในแอตทริบิวต์ align (Alignment) ของแท็ก p ดังนี้

รูปแบบของแท็ก  <p align= “ตำแหน่ง”>ข้อความ</p>
ค่าที่กำหนด           ตำแหน่งของการจัดวางข้อความได้แก่ left (ซ้าย), center (ตรงกลาง), right (ขวา) และ justify (จัดเต็มพื้นที่)

ตัวอย่างการใช้งานแท็ก

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<title>การจัดตำแหน่งการตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่</title>

</head>

<body>

<p align=”left”>การจัดวางตำแหน่งข้อความในย่อหน้าด้านซ้าย</p>

<p align=”center”>การจัดวางตำแหน่งข้อความในย่อหน้าตรงกลาง</p>

<p align=”right”>การจัดวางตำแหน่งข้อความในย่อหน้าด้านขวา</p>

<p align=”justify”>การจัดวางตำแหน่งข้อความในย่อหน้าแบบจัดเต็มพื้นที่ ซึ่งข้อความจะมีลักษณะเท่ากันทั้งด้านซ้ายและด้านขวา</p>

</body>

</html>

ผลลัพธ์ที่ได้

p3

4. การจัดวางตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลาง <center>

รูปแบบของแท็ก  <center>ข้อความ</center>

5. การจัดรูปแบบเอกสารตามที่กำหนด <pre>

เป็นการกำหนดให้แสดงข้อความที่อยู่ในย่อหน้าที่อยู่ในชุดคำสั่งดังกล่าว เหมือนกับที่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นการเว้นวรรค หรือขึ้นบรรทัดใหม่ แต่จะบังคับใช้ fixed width fonts

รูปแบบแท็ก  <pre>ข้อความ</pre>

ตัวอย่างการใช้แท็ก pre (Preformatted)

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<title>การใช้แท็ก pre (Preformatted)</title>

</head>

<body>

<pre>ข้อดีของ HTML คือ

สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการได้หลากหลายชนิด

</pre>

</body>

</html>

ผลลัพธ์ที่ได้

p4

6. การสร้างเส้นคั่น<hr>

แท็ก <hr> เป็นแท็กที่แสดงเส้นขีดคั่นทางแนวนอน (horizontal rule) โดยอาจใช้เป็นเส้นแบ่งเนื้อหาระหว่างบท หรือเป็นเส้นขีดคั่นเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบของเนื้อหา เป็นการกำหนดเส้นคั่นซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ต้องมีคำสั่งปิด (Single Tag)

รูปแบบแท็ก  

<hr /> (เป็นแท็กว่างต้องปิดแท็กด้วย / หลังจากแท็กคำสั่ง)

แอตทริบิวต์ (Attribute) คำอธิบาย รูปแบบการใช้งาน
width กำหนดความยาวของเส้นคั่น มีหน่วยเป็นพิกเซล หรือ % <hr width=“50” /> หรือ
<hr width=“50%” />
size กำหนดความหนาของเส้นคั่น มีหน่วยเป็นพิกเซล หรือ % <hr size=“50”> หรือ
<hr size=“50%”>
noshade กำหนดให้เส้นคั่นเป็นเส้นทึบ <hr noshade=“noshade”>
align กำหนดตำแหน่งของเส้นคั่นให้ตำแหน่งของการจัดวางข้อความได้แก่ left (ซ้าย), center (ตรงกลาง) right (ขวา) <hr align=“left” />
<hr align=“right” />
<hr align=“center” />
color การระบุสีเส้นคั่น แสดงผลเฉพาะ IE โดยสามารถใส่ชื่อสีหรือ #รหัสสีอย่างใดอย่างหนึ่ง <hr color=“red” /> หรือ
<hr color=“#f0f8ff” />

ตัวอย่างการใช้แท็ก hr (Horizontal Rule)

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<title>การใช้แท็ก hr (Horizontal Rule)</title>

</head>

<body>

<body>

เส้นคั่นยาว=50% ความหนา=5 พิกเซล ตำแหน่ง=ซ้าย สีเส้นคั่น=สีแดง เส้นทึบ

<hr width=”50%” size=”5″ align=”left” color=”red” noshade=”noshade” />

เส้นคั่นยาว=50% ความหนา=5 พิกเซล ตำแหน่ง=ขวา สีเส้นคั่น=สีเหลือง เส้นทึบ

<hr width=”50%” size=”5″ align=”right” color=”yellow” noshade=”noshade” />

เส้นคั่นยาว=50% ความหนา=5 พิกเซล ตำแหน่ง=ขวา สีเส้นคั่น=สีน้ำเงิน เส้นทึบ

<hr width=”50%” size=”5″ align=”center” color=”blue” noshade=”noshade” />

</body>

</html>

ผลลัพธ์ที่ได้

p5

คลิปวิดีโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: